Left to right: Stefano Palmieri, Javier Doz Orrit, Brikena Xhomaqi, Luca Jahier, Gonçalo Lobo Xavier, Dragoș Pîslaru

Ikgadējās konferences laikā jūnijā grupa “Eiropas pusgads” atkārtoti aicināja iesaistīt pilsonisko sabiedrību un ierosināja pastāvīgu kopīgo investīciju finansēšanas mehānismu, kura uzdevums būs uzlabot gatavību krīzes situācijām un atbildes spēju.

Konference tika rīkota saistībā ar jaunāko Komitejas rezolūciju, un tās mērķis bija apspriest Eiropas pusgada reformu “Tā kā Eiropas Savienību ir skārušas jaunas problēmas, Eiropas pusgads ir jāpielāgo, jāstiprina un tajā ir jādod vieta Eiropas organizētajai pilsoniskajai sabiedrībai,” skaidroja grupas “Eiropas pusgads” priekšsēdētāja vietnieks Gonçalo Lobo Xavier.

Atklādama konferenci, EESK priekšsēdētāja Christa Schweng atkārtoti apliecināja, ka “no pilsoniskās sabiedrības lielā mērā ir atkarīga nākotnes Eiropa”, savukārt kohēzijas un reformu komisāre Elisa Ferreira norādīja: “Domājot par nākotnē iespējamām krīzēm, mums ir jāmeklē nevis viens galvenais instruments, bet gan daudzi instrumenti un pilnvērtīgs instrumentu krājums. Ir svarīgi palielināt daudzveidību.”

Turpmāk Eiropas Savienībai būs nepieciešamas lielas investīcijas. Diskusijas dalībnieki sprieda, vai šiem atveseļošanas plāniem vajadzētu kļūt strukturāliem un pastāvīgiem, lai būtu iespējams veikt kopīgas investīcijas svarīgākajās jomās. “Enerģētikas jomā Eiropai ir nepieciešama neatkarība”, norādīja ad hoc grupas “Eiropas pusgads” priekšsēdētājs Javier Doz Orrit, savukārt Ekonomikas un monetāro lietu komitejas priekšsēdētājs Stefano Palmieri uzsvēra nepieciešamību “nodrošināt sistēmas strukturālas pārmaiņas”.

Noslēgdams konferenci, grupas “Eiropas pusgads” priekšsēdētāja vietnieks Luca Jahier apstiprināja Atveseļošanas un noturības mehānisma un nacionālo atveseļošanas un noturības plānu nozīmi. “Ar šiem instrumentiem pēdējos divos gados mēs esam izdarījuši vairāk nekā iepriekšējos 20 gados,” viņš teica. “Tagad mums ir jānodrošina organizētās pilsoniskās sabiedrības iesaiste, lielāki ieguldījumi un jāpaātrina pārkārtošanās.” (tk)