Left to right: Stefano Palmieri, Javier Doz Orrit, Brikena Xhomaqi, Luca Jahier, Gonçalo Lobo Xavier, Dragoș Pîslaru

Tijdens zijn jaarlijkse conferentie in juni riep de groep Europees Semester (ESG) opnieuw op tot deelname van het maatschappelijk middenveld en werd een permanent en gemeenschappelijk financieringsmechanisme voor investeringen voorgesteld om de crisisparaatheid en -responscapaciteit te vergroten.

De conferentie volgde op de recente resolutie van het Comité om de hervorming van het Europees Semester te bespreken, dat toezicht zal houden op de uitvoering van de nationale herstel- en veerkrachtplannen (NRRP’s). “Gezien de nieuwe opgaven waarvoor de EU staat, moet het Europees Semester worden geactualiseerd, versterkt en opengesteld voor de Europese maatschappelijke organisaties”, aldus Gonçalo Lobo Xavier,vicevoorzitter van de ESG.

Bij de opening van de conferentie bevestigde EESC-voorzitster Christa Schweng dat “het maatschappelijk middenveld een cruciale rol speelt voor het Europa van morgen”, terwijl Elisa Ferreira, Europees commissaris voor Cohesie en Hervormingen, verklaarde: “Als we aan toekomstige crises denken, moeten we niet denken aan één wondermiddel, maar aan tal van instrumenten en een goed gevulde gereedschapskist. We hebben diversificatie nodig."

De EU zal de komende jaren grootschalig moeten investeren. De panelleden vroegen zich af of deze herstelplannen structureel en permanent moeten worden gemaakt om gemeenschappelijke investeringen in sleutelsectoren te garanderen. “Europa moet onafhankelijk worden op energiegebied”, verklaarde Javier Doz Orrit, voorzitter van de groep Europees Semester, terwijl Stefano Palmieri, voorzitter van de afdeling Economische en Monetaire Unie (ECO), erop aandrong om “te zorgen voor een structurele transformatie van het systeem”.

Luca Jahier, vicevoorzitter van de groep Europees Semester, sloot de conferentie af met de erkenning van het belang van de herstel- en veerkrachtfaciliteit en de NRRP’s. “Met deze instrumenten hebben we in de afgelopen twee jaar meer gedaan dan in de voorbije 20 jaar”, zei hij. We moeten nu zorgen voor de deelname van het maatschappelijk middenveld, meer investeren, en de transitie versnellen.” (tk)