Left to right: Stefano Palmieri, Javier Doz Orrit, Brikena Xhomaqi, Luca Jahier, Gonçalo Lobo Xavier, Dragoș Pîslaru

Eurooppalaista ohjausjaksoa käsittelevä ryhmä toisti vuosikonferenssissaan kesäkuussa kehotuksensa huolehtia kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta ohjausjaksoon ja ehdotti pysyvää, yhteistä investointien rahoitusmekanismia kriisi- ja reagointivalmiuden parantamiseksi.

Konferenssi oli jatkoa komitean äskettäin antamalle päätöslauselmalle. Kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanoa valvotaan eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, ja konferenssissa keskusteltiinkin ohjausjakson uudistamisesta. ”EU:n kohdatessa uusia haasteita eurooppalaista ohjausjaksoa on ajantasaistettava, vahvistettava ja avattava Euroopan järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan suuntaan”, eurooppalaista ohjausjaksoa käsittelevän ryhmän varapuheenjohtaja Gonçalo Lobo Xavier totesi.

ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng muistutti konferenssin avauspuheenvuorossaan, että ”kansalaisyhteiskunnalla on ratkaiseva rooli tulevaisuuden Euroopassa”. Koheesio- ja uudistusasioista vastaava komissaari Elisa Ferreira taas totesi, että ”tuleviin kriiseihin varautuessamme meidän ei pidä keskittyä vain yhteen pääasialliseen välineeseen vaan tarvitsemme useita välineitä ja hyvin varustellun välineistön, siis monipuolistamista”.

EU:ssa tarvitaan lähivuosina mittavia investointeja. Paneelikeskustelun osanottajat pohtivat, olisiko elpymissuunnitelmista tehtävä rakenteellinen ja pysyvä väline yhteisten investointien varmistamiseksi keskeisillä aloilla. Eurooppalaista ohjausjaksoa käsittelevän ryhmän puheenjohtajan Javier Doz Orritin mukaan ”Eurooppa tarvitsee energiaomavaraisuutta”, ja ”talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” -jaoston puheenjohtaja Stefano Palmieri puolestaan korosti tarvetta ”huolehtia järjestelmän rakenteellisesta uudistamisesta”.

Eurooppalaista ohjausjaksoa käsittelevän ryhmän varapuheenjohtaja Luca Jahier tähdensi konferenssin päätössanoissaan elpymis- ja palautumistukivälineen ja kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien tärkeyttä: ”Näiden välineiden avulla olemme saaneet kahden viime vuoden kuluessa aikaan enemmän kuin viimeisten 20 vuoden aikana. Nyt on huolehdittava järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta, investoitava enemmän ja nopeutettava siirtymää.” (tk)