Left to right: Stefano Palmieri, Javier Doz Orrit, Brikena Xhomaqi, Luca Jahier, Gonçalo Lobo Xavier, Dragoș Pîslaru

По време на годишната си конференция през юни група „Европейски семестър“ поднови призива си за участие на гражданското общество и предложи постоянен и общ механизъм за финансиране на инвестициите с цел подобряване на готовността и капацитета за реагиране при кризи.

Конференцията последва неотдавнашната резолюция на Комитета за обсъждане на реформата на Европейския семестър, който ще следи за изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ). „С новите предизвикателства, пред които е изправен ЕС, Европейският семестър трябва да бъде актуализиран, укрепен и отворен за европейското организирано гражданско общество“, обясни заместник-председателят на групата Гонсалу Лобу Шавие.

При откриването на конференцията, председателят на ЕИСК Криста Швенг потвърди, че „гражданското общество играе решаваща роля за Европа на утрешния ден“, а Елиза Ферейра, комисар по въпросите на сближаването и реформите, заяви: „когато мислим за бъдещи кризи, трябва да мислим не за един основен инструмент, а за много инструменти и подходящ инструментариум. Нуждаем се от диверсификация.“

ЕС ще има нужда от огромни инвестиции в следващите години. Участниците обсъдиха дали тези планове за възстановяване трябва да станат структурни и постоянни, за да се гарантират общи инвестиции в ключови области. „Европа се нуждае от енергийна независимост“, заяви Хавиер Доз Орит, председател на група „Европейски семестър“, а председателят на секция „Икономически и парични въпроси“ (ECO) Стефано Палмиери подчерта необходимостта от „осигуряване на структурна трансформация на системата“.

Лука Жайе, заместник-председател на група „Европейски семестър“, закри конференцията, като призна значението на Механизма за възстановяване и устойчивост и на НПВУ. „С тези инструменти направихме повече през последните две години, отколкото през последните 20 години“, каза той. „Сега трябва да гарантираме участието на организираното гражданско общество, да инвестираме повече и да ускорим прехода.“ (tk)