Left to right: Stefano Palmieri, Javier Doz Orrit, Brikena Xhomaqi, Luca Jahier, Gonçalo Lobo Xavier, Dragoș Pîslaru

På sin årlige konference i juni gentog ad hoc-gruppen om det europæiske semester sin opfordring til inddragelse af civilsamfundet og foreslog en permanent og fælles mekanisme til finansiering af investeringer for at øge kriseberedskabet og indsatskapaciteten.

Konferencen fulgte efter den nylige resolution fra udvalget om at drøfte reformen af det europæiske semester, som vil føre tilsyn med gennemførelsen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner. Næstformanden for ad hoc-gruppen om det europæiske semester, Gonçalo Lobo Xavier, forklarede, at de nye udfordringer, som EU står over for, gør, at der er behov for at ajourføre og styrke det europæiske semester og at åbne op for det europæiske organiserede civilsamfund.

I forbindelse med åbningen af konferencen gentog EØSU's formand, Christa Schweng, at civilsamfundet spiller en vigtig rolle for morgendagens Europa, mens kommissær for samhørighed og reformer, Elisa Ferreira, udtalte, at man med henblik på fremtidige kriser er nødt til ikke kun at satse på ét hovedværktøj, men på mange værktøjer og en velforsynet værktøjskasse. Der er brug for diversificering.

EU får brug for massive investeringer i de kommende år. Paneldeltagerne drøftede, om disse genopretningsplaner bør gøres strukturelle og permanente for at sikre fælles investeringer på centrale områder. Formand for ad hoc-gruppen om det europæiske semester, Javier Doz Orrit, udtalte, at Europa har behov for energimæssig uafhængighed, mens formand for Sektionen for Den Økonomiske og Monetære Union (ECO), Stefano Palmieri, insisterede på nødvendigheden af at sikre en strukturel omstilling af systemet.

Næstformand for ad hoc-gruppen om det europæiske semester, Luca Jahier, afsluttede konferencen med at anerkende, hvor vigtigt det er med genopretnings- og resiliensfaciliteten og de nationale genopretnings- og resiliensplaner. Han udtalte, at man med disse værktøjer har opnået mere de seneste to år end i de seneste 20 år. Han tilføjed, at det, der skal gøres nu, er at sikre det organiserede civilsamfunds deltagelse, investere mere og fremskynde omstillingen. (tk)