EHSV projednává aktualizovanou průmyslovou strategii EU

Dne 17. června uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a jeho Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) živou diskusi, která zkoumala názory organizované občanské společnosti v návaznosti na zveřejnění aktualizace nové evropské průmyslové strategie Evropské komise. Tato diskuse, která je první z řady společných aktivit sekcí EHSV na toto téma, se zabývala tím, zda aktualizovaná strategie obsahuje dostatek prvků zajišťujících zvýšení odolnosti průmyslu a strategické autonomie EU. 

Dne 5. května 2021 Komise aktualizovala průmyslovou strategii EU, aby zajistila, že její průmyslové ambice plně zohlední novou situaci po krizi COVID-19 a pomohou nasměrovat přechod k více udržitelnému, digitálnímu, odolnému a globálně konkurenceschopnějšímu hospodářství.

Předseda CCMI Pietro Francesco De Lotto, který diskusi předsedal, uvedl: „Pandemie COVID-19 urychlila mnoho již probíhajících procesů. Rychlost, s jakou společnost a průmysl musely za posledních 16 měsíců přijmout proces digitalizace, je bezprecedentní a změny, které jsme zažili nejprve s dodavatelskými řetězci, poté s lékařským vybavením a nakonec s vakcínami, jsou přelomové.“ ''

Předseda sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba (INT) Alain Coheur, který debatě spolupředsedal, popsal kontext činnosti druhého panelu slovy: „Krize nastolila další otázky, které nebyly zmíněny v prvním sdělení o průmyslové strategii z března 2020. Tuto krizi musíme vnímat jako příležitost poskytnout Evropě průmyslovou autonomii“.

Antony Whelan, poradce pro digitální problematiku předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, který představil nástroje Komise pro měření závislosti EU, uvedl: „V rámci analýzy vycházející zdola jsme identifikovali velmi omezený počet oblastí, ve kterých se EU jako celek nachází v situaci znepokojivé závislosti.“

Počínaje touto diskusí dne 17. června uspořádá EHSV řadu debat o průmyslové strategii ve formě sedmi webinářů. Závěrečná diskuse na vysoké úrovni je plánována na březen 2022. (ks)