Az EGSZB vitája az aktualizált európai iparstratégia tárgyában

Június 17-én az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) és az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI) élénk vitát folytatva vizsgálta meg a szervezett civil társadalom azt követően kifejtett nézeteit, hogy az Európai Bizottság közzétette az új ipari stratégia naprakésszé tételét. A vita – az EGSZB szekciói által indítandó, a témának szentelt közös tevékenységek első rendezvénye – során megkérdőjelezték, hogy az aktualizált stratégia elegendő elemet tartalmaz-e az uniós ipar rezilienciájának és stratégiai autonómiájának növelésére. 

Az Európai Bizottság 2021. május 5-én aktualizálta az uniós iparstratégiát annak biztosítása érdekében, hogy az ipari törekvések teljes mértékben figyelembe vegyék a Covid19-válság nyomán kialakult új körülményeket, és segítsék a fenntarthatóbb, digitális, reziliens és világszinten versenyképes gazdaságra való átállást.

A vitán elnöklő Pietro Francesco De Lotto, a CCMI elnöke kijelentette: „A Covid19-világjárvány számos, már korábban beindult folyamatot felgyorsított. A társadalomnak és az iparnak az elmúlt 16 hónapban példa nélküli sebességgel kellett átvennie a digitalizációs folyamatokat, és úttörő jellegű változásokat tapasztalhattunk először az ellátási láncok, majd az orvostechnikai eszközök, végül pedig az oltóanyagok kapcsán.”

A vita társelnöke az „Egységes piac, termelés és fogyasztás” (INT) szekció elnöke, Alain Coheur volt. Ő így vázolta fel a második munkaülés hátterét: „A válság olyan kérdéseket is felvetett, amelyek az iparstratégiáról szóló első, 2020. márciusi közleményben nem szerepeltek. Lehetőségnek kell tekintenünk ezt a válságot arra, hogy autonómiát biztosítsunk az európai térség számára az ipar terén.”

Az Európai Bizottság által használt, az EU függőségének mértékét mérő eszközöket Antony Whelan, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök digitális tanácsadója mutatta be. „Egy alulról építkező folyamat során azonosítottuk azon területeknek egy nagyon szűk körét, ahol az EU egészének függése aggasztó mértékű” – mondta el.

Az EGSZB egy hét szemináriumból álló vitasorozatot tart az iparstratégia tárgyában: ennek első része volt a június 17-én megrendezett találkozó. A tervek szerint a magas szintű záró vitára 2022 márciusában kerül sor. (ks)