W dniu 17 czerwca Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i jego Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) przeprowadziły ożywioną debatę na temat poglądów zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego po opublikowaniu przez Komisję Europejską aktualizacji nowej strategii przemysłowej. Podczas dyskusji, która była pierwszą z serii wspólnych działań w tej kwestii organizowanych przez sekcje EKES-u, zastanawiano się, czy zaktualizowana strategia zawiera wystarczające elementy do zwiększenia odporności i strategicznej autonomii przemysłu UE. 

W dniu 5 maja 2021 r. Komisja zaktualizowała strategię przemysłową UE, aby zagwarantować, że jej ambicje w odniesieniu do przemysłu będą w pełni uwzględniały nowe okoliczności wynikające z kryzysu COVID-19 i przyczyniały się do przekształcenia gospodarki w bardziej zrównoważoną, cyfrową, odporną i konkurencyjną w skali światowej.

Debatę moderował przewodniczący CCMI Pietro Francesco De Lotto, który stwierdził: Pandemia COVID-19 przyspieszyła wiele trwających już procesów. Tempo, w jakim społeczeństwo i przemysł musiały przyjąć procesy cyfryzacji w ciągu ostatnich 16 miesięcy, jest bezprecedensowe, a zmiany, których doświadczamy, mają charakter przełomowy – początkowo w odniesieniu do łańcuchów dostaw, potem w zakresie sprzętu medycznego, a na szczepionkach kończąc.

Przewodniczący Sekcji Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji (INT) Alain Coheur, który współprzewodniczył debacie, nakreślił kontekst prac drugiego panelu: Kryzys sprawił, że pojawiły się inne kwestie, o których nie wspomniano w pierwszym komunikacie w sprawie strategii przemysłowej z marca 2020 r. Musimy postrzegać ten kryzys jako okazję do zapewnienia obszarowi europejskiemu autonomii przemysłowej.

Antony Whelan, który doradza przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli Von der Leyen w kwestii cyfryzacji, przedstawił narzędzia Komisji służące do pomiaru zależności UE i zaznaczył: W naszym oddolnym badaniu zidentyfikowaliśmy bardzo ograniczoną liczbę obszarów, w których UE jako całość znajduje się w sytuacji niepokojącej zależności.

EKES zorganizuje serię debat na temat strategii przemysłowej w formie siedmiu seminariów internetowych, począwszy od webinarium w dniu 17 czerwca. Debatę zamykającą na wysokim szczeblu zaplanowano na marzec 2022 r. (ks)