Den 17. juni afholdt EØSU og udvalgets Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) en livlig debat om det organiserede civilsamfunds synspunkter i kølvandet på offentliggørelsen af Kommissionens ajourføring af EU's nye industristrategi. Under debatten, som er den første i en række af aktiviteter om dette emne, der arrangeres i fællesskab af EØSU's sektioner, blev der sat spørgsmålstegn ved, om den ajourførte strategi indeholder tilstrækkelige elementer til at forbedre den europæiske industris modstandsdygtighed og strategiske autonomi. 

Den 5. maj 2021 ajourførte Kommissionen EU's industristrategi for at sikre, at EU's industrielle ambitioner tager fuldt ud højde for de nye omstændigheder efter covid-19-krisen og bidrager til at styre omstillingen hen imod en mere bæredygtig, digital, modstandsdygtig og globalt konkurrencedygtig økonomi.

Formanden for CCMI, Pietro Francesco De Lotto, som styrede debatten, sagde: "Covid-19-pandemien har sat ekstra skub i mange processer, der allerede var i gang. Den fart, hvormed samfundet og erhvervslivet har været nødt til at indføre digitaliseringsprocesser i de seneste 16 måneder, er helt uhørt, og de forandringer, vi har oplevet, er banebrydende, først med hensyn til forsyningskæder, så medicinsk udstyr, og endelig med hensyn til vacciner. ''

Formanden for Sektionen for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug (INT), Alain Coheur, som var med til at styre debatten, beskrev baggrunden for det andet panels arbejde med disse ord: "Krisen har bragt andre spørgsmål frem i lyset, som ikke blev nævnt i den første meddelelse om industristrategien i marts 2020. Vi må se denne krise som en mulighed for at give EU industriel autonomi".

Antony Whelan, digital rådgiver for kommissionsformand Ursula von der Leyen, præsenterede Kommissionens redskaber til at måle EU's afhængighed og sagde: "I vores bottom-up-tilgang identificerede vi et meget begrænset antal områder, hvor EU som helhed i en bekymrende grad er afhængig af andre lande."

EØSU vil afholde en række debatter om industristrategien i form af syv webinarer begyndende med den ovennævnte debat den 17. juni. Der er planlagt en afsluttende debat på højt niveau i marts 2022. (ks)