EESC in debat over de geactualiseerde Europese industriestrategie

Op 17 juni hielden het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en zijn adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI) een levendig debat over de standpunten van het maatschappelijk middenveld met betrekking tot de onlangs gepubliceerde update van de nieuwe industriestrategie van de Europese Commissie. Het debat, het eerste in een reeks gezamenlijke activiteiten van EESC-afdelingen over dit onderwerp, was toegespitst op de vraag of de geactualiseerde strategie voldoende elementen bevat voor de versterking van de veerkracht en strategische autonomie van de EU-industrie. 

Op 5 mei 2021 heeft de Commissie een update gepubliceerd van de EU-industriestrategie om ervoor te zorgen dat in haar ambities voor de industrie ten volle rekening wordt gehouden met de gevolgen van de COVID-19-pandemie en dat ermee wordt bijgedragen aan de transitie naar een duurzamere, meer digitale en veerkrachtigere economie die op mondiaal niveau de concurrentie aankan.

De voorzitter van de CCMI, Pietro Francesco De Lotto, die het debat voorzat, zei: “De COVID-19-pandemie heeft veel processen die al aan de gang waren in een stroomversnelling gebracht. De samenleving en het bedrijfsleven zagen zich de afgelopen 16 maanden genoodzaakt om op een ongekend tempo digitaliseringsprocessen door te voeren. Ook waren we getuige van ingrijpende veranderingen, eerst met de toeleveringsketens, vervolgens met medische uitrusting en daarna met de vaccins. ''

De voorzitter van de afdeling Interne Markt, Productie en Consumptie (INT), Alain Coheur, die het debat mede voorzat, schetste de context van de werkzaamheden van het tweede panel als volgt: “De crisis heeft nieuwe kwesties aan de orde gesteld die in de eerste mededeling over de industriestrategie van maart 2020 niet aan bod waren gekomen. We moeten deze crisis zien als een kans om de Europese industriële autonomie te vergroten”.

Antony Whelan, digitaal adviseur van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen, presenteerde de instrumenten van de Commissie voor het meten van de afhankelijkheid van de EU, en zei: “In onze bottom-upexercitie hebben we een zeer beperkt aantal gebieden geïdentificeerd waar de EU als geheel in een situatie van afhankelijkheid verkeert die zorgwekkend te noemen is”.

Het EESC zal een reeks debatten over de industriestrategie organiseren: zeven webinars, waarvan deze, op 17 juni, de eerste was. In maart 2022 staat een slotdebat op hoog niveau gepland. (ks)