ЕИСК обсъжда актуализираната промишлена стратегия на ЕС

На 17 юни Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) и неговата Консултативна комисия по индустриални промени (CCMI) проведоха оживен дебат, посветен на възгледите на организираното гражданско общество след публикуването на актуализираната информация на Европейската комисия относно новата промишлена стратегия. Дебатът, който е първият в поредица от съвместни дейности на секциите на ЕИСК по темата, постави въпроса дали актуализираната стратегия съдържа достатъчно елементи за подобряване на устойчивостта и стратегическата автономност на промишлеността на ЕС

На 5 май 2021 г. Комисията актуализира Промишлената стратегия на ЕС, за да гарантира, че нейните амбиции по отношение на промишлеността отчитат напълно новите обстоятелства след кризата с COVID-19 и спомагат за осъществяване на трансформацията към една по-устойчива, цифрова, стабилна и конкурентоспособна в световен план икономика.

Председателят на CCMI Пиетро Франческо Де Лото, който председателстваше дебата, заяви „Пандемията от COVID-19 ускори много процеси, които вече бяха в ход. Скоростта, с която обществото и промишлеността трябваше да приемат процесите на цифровизация през последните 16 месеца, е безпрецедентна, а промените, които преживяхме, са революционни, първо във веригите на доставки, след това във връзка с медицинското оборудване, а след това и с ваксините.

Председателят на секция „Единен пазар, производство и потребление“ (INT) Алан Койор, който съпредсеталстваше дебата описа контекста на работа на втората дискусионна група с думите „Кризата постави други въпроси, които не бяха споменати в първото съобщение относно промишлената стратегия през март 2020 г. Трябва да гледаме на кризата като на възможност да дадем индустриална автономност на европейската зона“.

Антъни Уилън, съветник на председателя на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен по въпросите на цифровизацията, при представянето на инструментите на Комисията за измерване на зависимостта на ЕС заяви: „В процеса на нашия възходящ анализ идентифицирахме много малко области в които ЕС като цяло е в ситуация на будеща загриженост зависимост.“

ЕИСК ще проведе поредица от дебати, посветени на промишлената стратегия: седем уебинара, като се започне с настоящия на 17 юни. За март 2022 г. е планиран заключителен дебат на високо равнище. (ks)