ETSK keskustelee Euroopan päivitetystä teollisuusstrategiasta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) ja sen neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset” (CCMI) kävivät 17. kesäkuuta vilkkaan keskustelun, jossa tarkasteltiin järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä sen jälkeen, kun Euroopan komissio oli julkaissut päivityksensä uuteen teollisuusstrategiaan. Tässä ensimmäisessä ETSK:n jaostojen yhteisiin toimiin kuuluvassa temaattisessa keskustelussa pohdittiin, sisältyykö päivitettyyn strategiaan riittävästi elementtejä, joilla voidaan vahvistaa EU:n teollisuuden häiriönsietokykyä ja strategista riippumattomuutta. 

Komissio julkaisi päivitetyn EU:n teollisuusstrategian 5. toukokuuta 2021 varmistaakseen, että teollisuuden tavoitteissa otetaan kattavasti huomioon covid-19-kriisin aiheuttamat uudet olosuhteet ja edistetään siirtymistä entistä kestäväpohjaisempaan, digitaalisempaan, selviytymiskykyisempään ja globaalisti kilpailukykyisempään talouteen.

Keskustelua johtanut CCMI:n puheenjohtaja Pietro Francesco De Lotton mukaan covid-19-pandemia on nopeuttanut monia jo meneillään olleita prosesseja: ”Viimeksi kuluneiden 16 kuukauden aikana yhteiskunnan ja teollisuuden on täytynyt omaksua digitalisointiprosesseja ennennäkemättömällä nopeudella, ja muutokset ovat olleet uraauurtavia – ensin toimitusketjuissa, sitten terveydenhuollon laitteiden ja sen jälkeen rokotteiden kohdalla.”

”Sisämarkkinat, tuotanto ja kulutus” -jaoston (INT) puheenjohtaja Alain Coheur, joka toimi keskustelun toisena puheenjohtajana valotti toisen paneelikeskustelun taustaa: ”Kriisi on tuonut esiin muita kysymyksiä, joita ei mainittu teollisuusstrategiaa koskeneessa ensimmäisessä tiedonannossa maaliskuussa 2020. Meidän on nähtävä tämä kriisi mahdollisuutena lisätä Euroopan teollisuuden riippumattomuutta.”

Anthony Whelan, Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin neuvonantaja digitaalipolitiikassa, esitteli komission välineet EU:n riippumattomuuden mittaamiseksi ja totesi: ”Alhaalta ylöspäin suuntautuneessa prosessissa havaittiin hyvin vähän aloja, joilla EU olisi kokonaisuudessaan huolestuttavalla tavalla riippuvainen.”

ETSK järjestää sarjan teollisuusstrategiaa käsitteleviä keskusteluja. Ohjelmassa on seitsemän verkkoseminaaria, joista tämä 17. kesäkuuta pidetty seminaari oli ensimmäinen. Korkean tason päätöskeskustelu on tarkoitus järjestää maaliskuussa 2022. (ks)