EU si musí vytyčit ambiciózní ekonomické cíle k posílení eura. Tento předpoklad nabyl na významu vlivem překotných změn, jimiž prochází globální ekonomika, a současné pozice EU z hlediska inovací, konkurenceschopnosti a budování regulačního prostředí příznivého pro investice.

Ve stanovisku přijatém na plenárním zasedání v červnu 2021 EHSV vítá sdělení Evropské komise Evropský hospodářský a finanční systém: podpora otevřenosti, síly a odolnosti. Vzhledem k tomu, že postpandemická transformace způsobuje výrazný posun v globální rovnováze hospodářských sil, měla by EU jednat rychle, aby posílila hospodářskou odolnost Evropy. Výbor především souhlasí s potřebou posílení mezinárodní úlohy eura jako klíčového nástroje pro zlepšení globálního postavení Evropy.

Zpravodajem stanoviska EHSV byl Tomasz Wróblewski (skupina I, Zaměstnavatelé). Podle jeho názoru by se Komise měla více zaměřit na příčiny oslabující mezinárodní úlohu eura. „Globální postavení eura oslabuje, avšak ne tak rychle, jako u dolaru,“ uvedl. „To nic nemění na skutečnosti, že na pozici eura působí jiné vlivy. Prvním z nich je, že nemáme integrovaný, společný trh pro finanční služby. Bez dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů budeme moci dolaru konkurovat jen stěží.“

EHSV též doporučuje věnovat více pozornosti rychle rostoucí ekonomice Číny a vyzývá k předložení akčního plánu, v němž by bylo zapracováno i toto hledisko. Úloha čínského renminbi v mezinárodním obchodu a clearingu roste. Čína rovněž intenzivně pracuje na své digitální měně a v tomto ohledu má před většinou světa náskok. EU musí reagovat rychle a EHSV podporuje návrh na vytvoření digitálního eura. „V této oblasti,“ zdůrazňuje Tomasz Wróblewski, „může mít Evropa atraktivnější řešení, přihlédneme-li k našemu závazku ochrany osobních údajů a soukromí uživatelů.“ (na)