Η ΕΕ πρέπει να θέσει φιλόδοξους οικονομικούς στόχους για την ενίσχυση του ευρώ. Η ανάγκη αυτή απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένου του ρυθμού των αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία και της υφιστάμενης θέσης της ΕΕ όσον αφορά την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την προώθηση ενός φιλικού προς τις επενδύσεις ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Σε γνωμοδότηση που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της τον Ιούνιο του 2021, η ΕΟΚΕ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Το ευρωπαϊκό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα: προώθηση του ανοικτού χαρακτήρα, της ισχύος και της ανθεκτικότητας». Καθώς ο μετασχηματισμός μετά την πανδημία προκαλεί σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια ισορροπία οικονομικής ισχύος, η ΕΕ θα πρέπει να δράσει γρήγορα για να ενισχύσει την οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η EΟΚΕ συμμερίζεται την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς σημασίας του ευρώ ως βασικού μέσου αναβάθμισης της Ευρώπης παγκοσμίως.

O κ. Tomasz Wróblewski (Ομάδας Ι, Εργοδότες), εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ, πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στους λόγους για την αποδυνάμωση του διεθνούς ρόλου του ευρώ. «Η παγκόσμια θέση του ευρώ υποχωρεί, αλλά όχι τόσο γρήγορα όσο αυτή του δολαρίου», δήλωσε. «Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι η θέση του ευρώ επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους και κατ’ αρχάς, από την έλλειψη μιας ολοκληρωμένης κοινής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Χωρίς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών θα είναι δύσκολο για εμάς να ανταγωνιστούμε το δολάριο.»

Η ΕΟΚΕ συνιστά επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία της Κίνας και ζητεί την κατάρτιση σχεδίου δράσης που θα λαμβάνει υπόψη αυτήν τη συνιστώσα. Το ρενμίνπι/γιουάν Κίνας διαδραματίζει ολοένα πιο σημαντικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο και στις διεθνείς συναλλαγές κλήριγκ. Η Κίνα προετοιμάζει επίσης εντατικά για το ψηφιακό της νόμισμα, προπορευόμενη του μεγαλύτερου μέρους του κόσμου. Η ΕΕ πρέπει να ανταποκριθεί γρήγορα και η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση δημιουργίας ψηφιακού ευρώ. «Εν προκειμένω», επισημαίνει ο κ. Wróblewski, «η Ευρώπη μπορεί να διαθέτει πιο ελκυστικές λύσεις, δεδομένης της προσήλωσής μας στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής των χρηστών.» (na)