EÚ musí stanoviť ambiciózne hospodárske ciele na posilnenie eura. Tempo zmien v globálnom hospodárstve a súčasné postavenie EÚ z hľadiska inovácií, konkurencieschopnosti a podpory regulačného prostredia priaznivého pre investície ešte viac umocňujú túto potrebu.

EHSV vo svojom stanovisku, ktoré prijal na plenárnom zasadnutí v júni 2021, uvítal oznámenie Európskej komisie s názvom Európsky hospodársky a finančný systém: podpora otvorenosti, sily a odolnosti. Keďže postpandemická transformácia spôsobuje výrazný posun v globálnej rovnováhe hospodárskej sily, EÚ by mala urýchlene konať, aby zvýšila odolnosť svojho hospodárstva. EHSV súhlasí najmä s názorom, že by sa mala posilniť medzinárodná úloha eura ako mimoriadne dôležitého nástroja na zlepšenie postavenia Európy vo svete.

Uvedené stanovisko EHSV vypracoval spravodajca Tomasz Wróblewski (skupina I, Zamestnávatelia). Spravodajca sa domnieva, že Komisia by sa mala viac zamerať na dôvody oslabenia medzinárodnej úlohy eura. „Svetová pozícia eura sa oslabuje, ale nie tak rýchlo ako pozícia dolára,“ povedal. „To nemení nič na skutočnosti, že pozíciu eura ovplyvňujú rôzne faktory. Chýba najmä integrovaný spoločný trh pre finančné služby. Bez dobudovania bankovej únie a únie kapitálových trhov je ťažké konkurovať doláru,“ dodal Tomasz Wróblewski.

EHSV tiež odporúča, aby sa venovala väčšia pozornosť rýchlo rastúcej ekonomike Číny a vyzýva na vypracovanie akčného plánu, ktorý túto skutočnosť zohľadní. Úloha čínskeho renminbi v medzinárodnom obchode a zúčtovaní narastá. Čína tiež intenzívne pracuje na svojej digitálnej mene a zvyšok sveta necháva za sebou. EÚ musí rýchlo reagovať a EHSV podporuje návrh na vytvorenie digitálneho eura. „Európa môže ponúknuť v tejto oblasti atraktívnejšie riešenia vzhľadom na náš záväzok chrániť osobné údaje a súkromie používateľov,“ uviedol spravodajca. (na)