EU mora določiti ambiciozne gospodarske cilje za okrepitev eura. To je zdaj še pomembnejše zaradi hitrega spreminjanja svetovnega gospodarstva in sedanjega položaja EU na področju inovacij, konkurenčnosti in spodbujanja naložbam prijaznega regulativnega okolja.

EESO je v mnenju, ki ga je sprejel na plenarnem zasedanju junija 2021, podprl sporočilo Evropske komisije z naslovom Evropski gospodarski in finančni sistem: spodbujanje odprtosti, moči in odpornosti. Preobrazba v obdobju po izbruhu pandemije povzroča pomemben premik v globalnem razmerju gospodarske moči, zato bi morala EU hitro ukrepati za povečanje evropske gospodarske odpornosti. EESO se zlasti strinja z oceno Komisije glede potrebe po okrepitvi mednarodne vloge eura kot ključnega orodja za okrepitev položaja Evrope v svetu.

Poročevalec EESO za to mnenje je bil Tomasz Wróblewski (I. skupina, delodajalci), ki meni, da bi se morala Komisija bolj osredotočiti na razloge za oslabitev mednarodne vloge eura. „Svetovni položaj eura slabi, vendar ne tako hitro kot položaj dolarja,“ je dejal. „To ne spremeni dejstva, da na položaj eura vplivajo različni dejavniki, predvsem pomanjkanje integriranega skupnega trga za finančne storitve. Brez dokončanja bančne unije in unije kapitalskih trgov bo euro težje tekmoval z dolarjem,“ je dodal.

EESO tudi priporoča, da se večja pozornost posveti naglo rastočemu kitajskemu gospodarstvu, in se zavzema za akcijski načrt, ki bi to upošteval. Vloga kitajske valute renminbi v mednarodni trgovini in kliringu se povečuje. Kitajska tudi pospešeno razvija svojo digitalno valuto in za seboj pušča večino sveta. EU se mora hitro odzvati in EESO podpira predlog za oblikovanje digitalnega evra. G. Wróblewski opozarja: „Evropa ima morda na tem področju privlačnejše rešitve glede na našo zavezanost varstvu osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov.“ (na)