ES turi nustatyti plataus užmojo ekonominius tikslus eurui stiprinti. Tai tapo dar svarbiau atsižvelgiant į pasaulio ekonomikos pokyčių tempą ir į dabartinę ES padėtį inovacijų, konkurencingumo ir investicijoms palankios reguliavimo aplinkos skatinimo srityse.

2021 m. birželio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje EESRK teigiamai vertina Europos Komisijos komunikatą Europos ekonomikos ir finansų sistemos atvirumo, tvirtumo ir atsparumo didinimas. Kadangi po pandemijos vykstantys pokyčiai labai keičia pasaulinę ekonominės galios pusiausvyrą, ES turėtų skubiai imtis veiksmų, kad padidintų Europos ekonominį atsparumą. EESRK visų pirma pritaria, kad reikia stiprinti tarptautinį euro, kaip pagrindinės priemonės siekiant stiprinti Europos poziciją pasaulyje, vaidmenį.

Tomasz Wróblewski (I grupė, Darbdaviai) buvo šios EESRK nuomonės pranešėjas. Jis mano, kad Komisija turėtų daugiau dėmesio skirti tarptautinio euro vaidmens silpnėjimo priežasčių nustatymui. „Euro padėtis pasaulyje silpnėja, bet ne taip sparčiai, kaip dolerio“, – sakė jis. – „Tai nekeičia fakto, kad euro pozicijai poveikį daro skirtingi dalykai. Pirma, nėra integruotos bendros finansinių paslaugų rinkos. Nebaigus kurti bankų sąjungos ir kapitalo rinkų sąjungos mums bus sunku konkuruoti su doleriu“.

EESRK taip pat rekomenduoja daugiau dėmesio skirti sparčiai augančiai Kinijos ekonomikai ir ragina parengti veiksmų planą, kuriame būtų į tai atsižvelgiama. Kinijos ženminbi juanio vaidmuo tarptautinėje prekyboje ir tarpuskaitoje didėja. Kinija taip pat intensyviai kuria savo skaitmeninę valiutą, taip pralenkdama likusį pasaulį. ES turi greitai reaguoti ir EESRK pritaria pasiūlymui sukurti skaitmeninį eurą. T. Wróblewski pabrėžia, kad šioje srityje „Europa, turint omenyje mūsų įsipareigojimą saugoti asmens duomenis ir užtikrinti vartotojų privatumą, gali rasti patrauklesnių sprendimų“. (na)