Wzmocnienie międzynarodowej roli euro ma kluczowe znaczenie dla poprawy pozycji Europy na świecie

UE musi wyznaczyć ambitne cele gospodarcze, aby wzmocnić euro. Stało się to jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek, biorąc pod uwagę tempo zmian w gospodarce światowej i obecną pozycję UE pod względem innowacji, konkurencyjności i wspierania otoczenia regulacyjnego sprzyjającego inwestycjom.

W opinii przyjętej na sesji plenarnej w czerwcu 2021 EKES wyraził zadowolenie w związku z opublikowaniem komunikatu Komisji Europejskiej „Europejski system gospodarczy i finansowy: wspieranie otwartości, wytrzymałości i odporności”. Ponieważ postpandemiczna transformacja powoduje znaczną zmianę globalnej równowagi sił gospodarczych, UE powinna podjąć szybkie działania w celu zwiększenia odporności gospodarczej Europy. W szczególności EKES podziela opinię co do potrzeby wzmocnienia międzynarodowej roli euro jako kluczowego narzędzia zwiększania znaczenia gospodarczego Europy w świecie.

Tomasz Wróblewski (Grupa I „Pracodawcy”), był sprawozdawcą tej opinii EKES-u. Uważa on, że Komisja powinna w większym stopniu skupić się na przyczynach słabnącej międzynarodowej roli euro. Globalna pozycja euro pogarsza się, ale nie tak szybko jak pozycja dolara – powiedział. Nie zmienia to faktu, że na pozycję euro wpływają różne rzeczy. Po pierwsze, brak zintegrowanego wspólnego rynku usług finansowych. Bez ukończenia unii bankowej i unii rynków kapitałowych będzie nam ciężko konkurować z dolarem – stwierdził.

EKES zaleca też zwracanie większej uwagi na gwałtownie rosnącą gospodarkę Chin i wzywa do opracowania planu działania, który brałby to pod uwagę. Rola chińskiej waluty renminbi wzrasta w handlu międzynarodowym i w rozliczeniach. Chiny prowadzą również intensywne prace nad swoją walutą cyfrową, zostawiając większość świata w tyle. UE musi zareagować szybko i EKES popiera propozycję utworzenia cyfrowego euro. W tej dziedzinie, zauważa Tomasz Wróblewski, Europa może mieć bardziej atrakcyjne rozwiązania, biorąc pod uwagę nasze zaangażowanie na rzecz ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników. (na)