skupina Zaměstnanci v EHSV

Ukrajinský parlament dne 23. února 2023 odhlasoval zákon, který posílí sociální práva prostřednictvím ochrany sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. Bylo tak dosaženo důležitého milníku v oblasti ochrany ukrajinských pracovníků a přistoupení této země k EU. 

Tento zákon stanoví, že kolektivní smlouvy jsou závazné. Dále zaručuje právo odborů vyjednávat a v rámci kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu chrání jejich práva a preference. Zaměstnavatelům ukládá povinnost podporovat činnost odborů v podnicích poskytováním materiální a technické pomoci a mezi povinné a chráněné výdaje podniků zahrnul financování činností a výdajů souvisejících s kolektivní smlouvou. Rovněž posiluje úlohu odborových organizací, co se týče případných změn v pracovních podmínkách, včetně práva veta, které lze uplatnit na propouštění odborových aktivistů.

Pro zákon hlasovaly politické strany z celého spektra ukrajinského parlamentu, přičemž silnou podporu mu projevily středové a středopravicové strany. Skupina Zaměstnanci stojí za ukrajinským národem, odbory a organizacemi občanské společnosti, neboť v zemi pustošené válkou usilují o mír a sociální spravedlnost. Jejich příspěvek k poskytování humanitární pomoci a udržení ekonomiky v chodu i za obtížných, často životu nebezpečných podmínek, je neocenitelný. Plní klíčovou úlohu při obnově Ukrajiny, která musí být založena na plném dodržování základních práv pracovníků a občanů. Jedná se o velmi důležitý krok nejen pro ochranu pracovníků na Ukrajině, ale také pro proces přistoupení k EU.