Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

23. veebruaril 2023 kiideti Ukraina parlamendis heaks seadus, millega tugevdatakse sotsiaalseid õigusi, kaitstes sotsiaalset dialoogi ja kollektiivläbirääkimisi. See on oluline verstapost Ukraina töötajate kaitsmisel ja riigi ühinemisel ELiga. 

Kõnealuses seaduses on sätestatud, et kollektiivlepingud on siduvad, sellega tagatakse ametiühingutele õigus pidada läbirääkimisi ning kaitstakse ametiühingute õigusi ja eelistusi kollektiivläbirääkimiste ja sotsiaaldialoogi pidamisel. Samuti kohustatakse seadusega tööandjaid toetama ettevõttesisesest ametiühingutegevust materiaalselt ja tehniliselt ning lisatakse kollektiivlepingutega seotud tegevuse ja kulude rahastamine äriühingu kohustuslike ja kaitstud kulude hulka. Kõnealuse seadusega antakse ametiühingutele ka oluline roll töötingimuste võimalike muutuste korral, sealhulgas vetoõigus ametiühinguaktivistide vallandamisele.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletasid Ukraina parlamendis kõigi poliitilise suundade esindajad, oluline toetus tuli keskparteidelt ja paremtsentristidelt. Töötajate rühm toetab Ukraina rahvast, ametiühinguid ja kodanikuühiskonna organisatsioone rahu ja sotsiaalse õigluse poole püüdlemisel selles sõjas laastatud riigis. Nende panus humanitaarabi kohaletoimetamisse ja majanduse arengusse rasketes tingimustes on hindamatu ja tihti teevad nad seda oma elu ohtu pannes. Neil on oluline roll Ukraina ülesehitamisel, mis peab põhinema töötajate ja kodanike põhiõiguste täielikul austamisel. Selle seaduse vastuvõtmine on väga oluline samm mitte ainult töötajate kaitsmisel Ukrainas, vaid ka riigi ELiga ühinemise protsessis.