ETSK:n työntekijät-ryhmä

Ukrainan parlamentti hyväksyi 23. helmikuuta 2023 lain, jolla vahvistetaan sosiaalisia oikeuksia suojelemalla työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja työehtosopimusneuvotteluja. Tämä on virstanpylväs ukrainalaisten työntekijöiden suojelussa ja maan EU:hun liittymisessä. 

Laissa säädetään, että työehtosopimukset ovat sitovia, taataan ammattiliittojen oikeus neuvotella ja turvataan niiden oikeudet ja etuudet työehtosopimusneuvotteluissa ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelussa. Siinä edellytetään myös, että työnantajat tarjoavat aineellista ja teknistä tukea yrityksessä tapahtuvalle ammattiyhdistystoiminnalle, ja työehtosopimustoiminnan ja -kulujen rahoittaminen sisältyy yrityksen pakollisiin ja suojattuihin kuluihin. Laki antaa ammattiliitoille myös vahvan roolin työolojen mahdollisissa muutoksissa, kuten veto-oikeuden ammattiyhdistysaktivistien erottamisen yhteydessä.

Ukrainan parlamentin puolueet kautta koko poliittisen kentän hyväksyivät lain keskustan ja keskustaoikeiston merkittävällä tuella. Työntekijät-ryhmä tukee Ukrainan kansaa, ammattiliittoja ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita niiden pyrkiessä rauhaan ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen sodan runtelemassa maassa. Niiden panos humanitaarisen avun toimittamiseen ja talouden ylläpitämiseen vaikeissa olosuhteissa ja usein ihmisten henkilökohtaisen turvallisuuden vaarantuessa on korvaamaton. Niillä on ratkaiseva rooli Ukrainan jälleenrakentamisessa, jonka on perustuttava työntekijöiden ja kansalaisten perusoikeuksien täysipainoiseen kunnioittamiseen. Tämä on erittäin tärkeä askel Ukrainassa paitsi työntekijöiden suojelemisen myös EU:hun liittymisen kannalta.