От група „Работници“ на ЕИСК

На 23 февруари 2023 г. украинският парламент гласува в подкрепа на закон за укрепване на социалните права чрез защита на социалния диалог и колективното договаряне. Това представлява съществен етап в защитата на украинските работници и присъединяването на страната към ЕС. 

В закона се предвижда колективните трудови договори да са обвързващи, гарантира се правото на синдикалните организации да преговарят и се защитават техните права и предпочитания при колективното договаряне и социалния диалог. В него също така има изискване работодателите да предоставят материална и техническа подкрепа за синдикалните дейности в рамките на дружеството, а финансирането на дейностите и разходите по колективния трудов договор е включено сред задължителните и защитени разходи на дружеството. В закона освен това се отрежда важна роля на синдикалните организации по отношение на възможните промени в условията на труд, включително правото на вето върху уволненията на синдикални активисти.

Законът беше приет от партиите в украинския парламент от целия политически спектър с важна подкрепа от центристките и дясноцентристките партии. Група „Работници“ подкрепя украинския народ, профсъюзите и организациите на гражданското общество в стремежа им за мир и социална справедливост в опустошена от война държава. Техният принос за осигуряването на хуманитарна помощ и поддържането на икономиката, в трудни условия и често с риск за живота, е безценен. Те играят решаваща роля за възстановяването на Украйна, което трябва да се основава на пълно зачитане на основните права на работниците и гражданите. Това е много важна стъпка не само за защитата на работниците в Украйна, но и за процеса на присъединяване към ЕС.