Werken aan een sociaal Europa: Oekraïens parlement neemt wet aan ter bescherming van sociale rechten en collectieve onderhandelingen

Door de groep Werknemers van het EESC

Op 23 februari 2023 heeft het Oekraïens parlement zijn fiat gegeven aan een wet die de sociale rechten versterkt door de sociale dialoog en collectieve onderhandelingen te beschermen. Een mijlpaal in de bescherming van Oekraïense werknemers en de toetreding van Oekraïne tot de EU. 

De goedgekeurde wet bepaalt dat collectieve overeenkomsten bindend zijn, waarborgt het recht van vakbonden om te onderhandelen en waarborgt hun rechten en preferentiële rol bij collectieve onderhandelingen en de sociale dialoog. Zij voorziet er tevens in dat werkgevers materiële en technische ondersteuning moeten bieden voor vakbondsactiviteiten binnen de onderneming, en dat de financiering van activiteiten en uitgaven in het kader van collectieve arbeidsovereenkomsten onder de verplichte en beschermde bedrijfsuitgaven valt. De wet geeft de vakbonden ook een sterke rol met betrekking tot mogelijke veranderingen in de arbeidsvoorwaarden, en bijvoorbeeld het recht om een veto uit te spreken over het ontslag van vakbondsmilitanten.

Partijen uit het hele politieke spectrum schaarden zich in het Oekraïense parlement achter de wet, met belangrijke steun van het centrum en centrumrechts. De groep Werknemers van het EESC steunt de bevolking, de vakbonden en de maatschappelijke organisaties van Oekraïne bij hun streven naar vrede en sociale rechtvaardigheid in hun door oorlog geteisterde land. Hun rol bij het verlenen van humanitaire hulp en het draaiende houden van de economie, in moeilijke omstandigheden en vaak met gevaar voor eigen leven, kan moeilijk worden overschat. Een al even belangrijke rol spelen zij bij de wederopbouw van Oekraïne, die gebaseerd moet zijn op volledige eerbiediging van de fundamentele rechten van werknemers en burgers. De goedkeuring van deze wet is een zeer belangrijke stap, niet alleen voor de bescherming van werknemers in Oekraïne, maar ook voor het proces van toetreding van Oekraïne tot de EU.