Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Ukrajinski parlament je 23. februarja 2023 glasoval za zakon, ki krepi socialne pravice z zaščito socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj. To je mejnik pri zaščiti ukrajinskih delavcev in pristopu države k EU. 

Zakon določa, da so kolektivne pogodbe zavezujoče, sindikatom daje pravico, da se v kolektivnih pogajanjih in socialnem dialogu pogajajo o svojih pravicah in preferencah, katere tudi ščiti. Od delodajalcev tudi zahteva, da nudijo materialno in tehnično podporo za sindikalne dejavnosti v podjetju, financiranje dejavnosti in stroškov iz kolektivnih pogodb pa je vključeno med obvezne in zaščitene stroške podjetja. Zakon daje sindikatom tudi pomembno vlogo pri morebitnih spremembah delovnih pogojev, vključno s pravico do veta na odpuščanje sindikalnih aktivistov.

Zakon so sprejele stranke celotnega političnega spektra ukrajinskega parlamenta, močno so ga podprle sredinske in desnosredinske stranke. Skupina delojemalcev podpira ukrajinsko prebivalstvo, sindikate in organizacije civilne družbe pri njihovih prizadevanjih za mir in socialno pravičnost v državi, ki jo je prizadela vojna. Njihov prispevek na področju humanitarne pomoči in pri ohranjanju gospodarstva v težkih razmerah in ob osebnemu izpostavljanju tveganjem je neprecenljiv. Imajo ključno vlogo pri obnovi Ukrajine, ki mora temeljiti na polnem spoštovanju temeljnih pravic delavcev in državljanov. To je zelo pomemben korak ne le za zaščito delavcev v Ukrajini, temveč tudi za proces pristopa Ukrajine k EU.