Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

2023. gada 23. februārī Ukrainas parlaments balsojumā atbalstīja likumu sociālo tiesību nostiprināšanai, kas spēcinās sociālo dialogu un koplīguma sarunas. Tas kļūs par vienu no Ukrainas darba ņēmēju aizsardzības stūrakmeņiem un dos būtisku ieguldījumu ceļā uz pievienošanos Eiropas Savienībai. 

Likums paredz obligātas kolektīvās sarunas. Arodbiedrībām tajā ir nostiprinātas tiesības meklēt vienošanos par koplīgumu, un ir aizsargātas arodbiedrību tiesības un privilēģijas koplīguma sarunās un sociālajā dialogā. Darba devējiem tajā noteikta prasība sniegt materiālu un tehnisku atbalstu arodbiedrību darbībai uzņēmumā, un koplīguma pasākumu finansēšana un izdevumi ir ietverti uzņēmuma obligāto un aizsargāto izdevumu vidū. Šajā likumā arodbiedrībām dotas ievērojamas iespējas darba apstākļu izmaiņu gadījumā, tostarp tiesības uzlikt veto arodbiedrības aktīvistu atlaišanai.

Likums ir pieņemts ar visa Ukrainas parlamenta politisko partiju spektra atbalstu, bet plašāk to atbalstījušas centriskās un centriski labējās partijas. Darba ņēmēju grupa ir solidāra ar Ukrainas tautas, arodbiedrību un pilsoniskās sabiedrības organizāciju vēlmi kara plosītajā valstī panākt mieru un sociālo taisnīgumu. Nenovērtējams ir to atbalsts humānās palīdzības sniegšanā un ekonomikas darbības uzturēšanā sarežģītos apstākļos, kad nereti nākas uzņemties personisku risku. Tām ir izšķiroša loma Ukrainas rekonstrukcijā, kurai jānotiek, stingri balstoties uz strādājošo un pilsoņu pamattiesībām. Šā likuma pieņemšana ir ļoti svarīga ne tikai Ukrainas darba ņēmēju aizsardzībai, bet arī kā viens no posmiem ceļā uz pievienošanos Eiropas Savienībai.