Nový pakt EU o migraci a azylu – promarněná příležitost nabrat tolik potřebný nový směr

Nový pakt EU o migraci a azylu se stal předmětem ostré kritiky na konferenci na vysoké úrovni, kterou uspořádal EHSV. Podle zástupců občanské společnosti, analytických středisek a Evropského parlamentu totiž nepřináší změny, které jsou zapotřebí k vytvoření skutečně společného evropského migračního a azylového systému.

Virtuálního slyšení o novém paktu o migraci a azylu, které se konalo 26. listopadu, se zúčastnili zástupci zúčastněných strany z řad Evropské komise, Parlamentu a Rady, analytických středisek, sociálních partnerů a organizací občanské společnosti. Akci uspořádala sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC), jež působí v EHSV, s cílem prozkoumat, zda nový pakt přináší systémové změny nezbytné k překonání současné patové situace a vytvoření udržitelné, racionální a na právech založené azylové a migrační politiky EU.

Účastníci se ve své kritice zaměřili na tři hlavní aspekty: zvolený legislativní postup, který je založený na mezivládním přístupu a umožňuje zahájit jednání ještě předtím, než Komise předloží legislativní návrh; dvojí pojetí migrantů, a to buď jako skutečných uprchlíků, nebo jako nelegálních osob, které je zapotřebí vyhostit; a nově zavedený mechanismus patronátu nad návraty, podle nějž může jeden členský stát provést v zájmu solidarity řízení o vyhoštění jménem jiného státu EU.

Členové studijní skupiny, kterou v této souvislosti zřídil EHSV, vyjádřili politování nad tím, že většina návrhů uvedených v novém paktu je zaměřena na správu vnějších hranic, přičemž otázkám, jako jsou legální způsoby přistěhovalectví, bezpečné cesty pro azyl nebo začleňování a integrace státních příslušníků zemí mimo EU v rámci Unie není věnována náležitá pozornost. „Obsah tohoto paktu nás poněkud zklamal,“ prohlásil zpravodaj EHSV pro stanovisko k novému paktu o migraci a azylu José Antonio Moreno Díaz. „Rádi bychom viděli ambicióznější a konstruktivnější pakt, který bude s ohledem na lidská práva realističtější. (na)