Tijdens een conferentie op hoog niveau van het EESC is het nieuwe migratie- en asielpact van de EU onder vuur komen te liggen. Volgens vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, verschillende denktanks en het Europees Parlement brengt het nieuwe pact niet de veranderingen teweeg die nodig zijn voor een volwaardig gemeenschappelijk Europees migratie- en asielstelsel.

Op 26 november hebben belanghebbenden, waaronder de Europese Commissie, het Parlement en de Raad, denktanks, sociale partners en maatschappelijke organisaties, deelgenomen aan een virtuele hoorzitting over het nieuwe migratie- en asielpact. De conferentie, georganiseerd door de afdeling sociale zaken (SOC) van het EESC, draaide om de vraag of het nieuwe pact de systeemverandering teweegbrengt die nodig is om de huidige impasse te doorbreken en een duurzaam, rationeel en op rechten gebaseerd asiel- en migratiebeleid van de EU te ontwikkelen.

De kritiek van verschillende panelleden richtte zich op drie belangrijke aspecten: het wetgevingstraject, waarbij de intergouvernementele methode het uitgangspunt is en onderhandelingen al kunnen beginnen voordat de Commissie een wetgevingsvoorstel heeft ingediend; de dualistische kijk op migranten als echte vluchtelingen of als uitzetbare illegale personen; en het onlangs ingevoerde mechanisme van terugkeersponsoring, waarbij lidstaten uit solidariteit uitzettingsprocedures van andere landen voor hun rekening kunnen nemen.

De leden van de EESC-studiegroep voor dit initiatief betreuren het dat de meeste voorstellen in het pact gericht zijn op het beheer van de buitengrenzen, terwijl er onvoldoende aandacht wordt besteed aan reguliere migratiekanalen, veilige asieltrajecten en de inclusie en integratie van onderdanen van derde landen in de EU. “We zijn een beetje teleurgesteld over de inhoud van dit pact”, zei José Antonio Moreno Díaz, EESC-rapporteur van het advies over het nieuwe migratie- en asielpact. We hopen op een ambitieuzer en constructiever pact dat realistischer is met betrekking tot de mensenrechten.” (n.v.t.)