EU:n uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus: hukattu mahdollisuus käynnistää kipeästi kaivattu uudistus

ETSK:n järjestämässä korkean tason konferenssissa esitettiin voimakasta kritiikkiä EU:n uutta muuttoliike- ja turvapaikkasopimusta kohtaan. Kansalaisyhteiskunnan, ajatushautomoiden ja Euroopan parlamentin edustajat katsoivat, ettei uudella sopimuksella saada aikaan tarvittavia muutoksia asianmukaisen yhteisen eurooppalaisen muuttoliike- ja turvapaikkajärjestelmän luomiseksi.

Useita sidosryhmiä – mm. Euroopan komissio, parlamentti ja neuvosto sekä ajatushautomoita, työmarkkinaosapuolia ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita – osallistui 26. marraskuuta virtuaaliseen kuulemiseen uudesta muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta. ETSK:n ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaoston (SOC) järjestämässä konferenssissa pohdittiin, johtaako uusi sopimus systeemiseen muutokseen, joka on tarpeen nykyisen pattitilanteen ratkaisemiseksi ja kestäväpohjaisen, järkevän ja oikeuksiin perustuvan EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan laatimiseksi.

Panelistien kritiikki kohdistui kolmeen keskeiseen näkökohtaan: valittuun lainsäädäntömenettelyyn, joka perustuu hallitustenväliseen yhteistyöhön ja mahdollistaa neuvottelujen aloittamisen ennen kuin komissio on esittänyt lainsäädäntöehdotuksen, kaksijakoiseen käsitykseen maahanmuuttajista joko todellisina pakolaisina tai karkotettavina laittomina henkilöinä sekä esitettyyn uuteen palauttamisen tukijärjestelyyn, jonka avulla jäsenvaltiot voivat osallistua yhteisvastuutoimiin toteuttamalla karkotusmenettelyjä muiden maiden puolesta.

Aloitetta käsittelevän ETSK:n valmisteluryhmän jäsenet pitivät valitettavana, että useimmissa uuteen sopimukseen liittyvissä ehdotuksissa keskitytään ulkorajavalvontaan eikä kiinnitetä asianmukaista huomiota laillisiin maahanmuuttokanaviin, turvallisiin turvapaikkaväyliin tai EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten osallistamiseen ja kotouttamiseen EU:ssa. ”Olemme hieman pettyneitä tämän sopimuksen sisältöön”, sanoi José Antonio Moreno Díaz, joka on uutta muuttoliike- ja turvapaikkasopimusta käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijä. ”Toivomme kunnianhimoisempaa ja rakentavampaa sopimusta, joka on ihmisoikeuksien kannalta realistisempi.” (na)