Hållbara livsmedel

This page is also available in:

Livsmedel står i centrum för våra liv och är en integrerad del av den europeiska kulturen. De livsmedel som vi äter, hur vi producerar dem och de mängder som går till spillo har dock stor inverkan på människors hälsa, naturresurserna och samhället som helhet:

 • Medborgarna, i synnerhet barn, lider allt oftare av övervikt och fetma på grund av ohälsosamma kostvanor.
 • Jordbrukare och arbetstagare får inte ett rättvist pris för sina produkter.
 • En tredjedel av livsmedlen går förlorad eller slängs längs livsmedelskedjan.
 • Miljön står för kostnaderna genom de dramatiska effekter som produktionen och konsumtionen av livsmedel har för klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald, luft- och vattenföroreningarna, markförstöringen osv.

Covid-19-krisen utgör en väckarklocka för förändring. Krisen har visat att vi inte kan ta livsmedelsförsörjningen ”från jord till bord” för givet och att aktörer och verksamheter är sammanlänkade genom hela livsmedelssystemet. Rättvisa, resurseffektiva, inkluderande och hållbara leveranskedjor inom hela jordbruks- och livsmedelssektorn behövs mer än någonsin för att såväl medborgarnas, jordbrukarnas och arbetstagarnas som företagens behov ska kunna tillgodoses.

EESK har i flera år gått i bräschen för att efterlysa en hållbar och heltäckande livsmedelspolitik. En sådan integrerad och systeminriktad strategi är avgörande för att man ska kunna ta itu med de många och sammanlänkade utmaningar som påverkar livsmedelssystemen, skapa ekonomisk, miljömässig och sociokulturell hållbarhet, säkerställa integration och samstämmighet mellan olika politikområden (jordbruk, miljö, hälsa, utbildning, handel, ekonomi, teknik osv.) samt främja samarbete mellan olika styresnivåer.

 • Antagna on 14/07/2011
  Dokumentreferens
  NAT/497-EESC-2011-1178
  Civil Society Organisations - GR III
  Finland
  Plenary session number
  473
  -
  The EESC is strongly of the view that agriculture is an extremely important sector for the economic, social and regional development of the partnership countries. Meeting the objectives set will require favourable agricultural development. Investing in agriculture and developing the sector are also key conditions for reducing poverty in rural areas.
  EESC Opinion: The Eastern Partnership and the eastern dimension of EU policies, with emphasis on agriculture
 • Antagna on 05/05/2011
  Dokumentreferens
  NAT/506-EESC-2011-813
  Civil Society Organisations - GR III
  United Kingdom
  Plenary session number
  471
  -
  EESC Opinion: Organic production and labelling
 • Antagna on 05/05/2011
  Dokumentreferens
  NAT/503-EESC-2011-810
  Civil Society Organisations - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  471
  -
  EESC Opinion: Contractual relations in the milk and milk products sector
 • Antagna on 05/05/2011
  Dokumentreferens
  NAT/504-EESC-2011-01-01-811
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  471
  -
  EESC Opinion: Agricultural product quality schemes
 • Antagna on 20/01/2011
  Dokumentreferens
  NAT/483-EESC-2011-68
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  468
  -
  EESC Opinion: Fruit Juices
 • Antagna on 09/12/2010
  Dokumentreferens
  NAT/468-EESC-2010-1622
  Civil Society Organisations - GR III
  Austria
  Plenary session number
  467
  -
  EESC Opinion: Security of supply in agriculture and the food sector in the EU
 • Antagna on 28/04/2010
  Dokumentreferens
  NAT/455-EESC-2010-648
  Employers - GR I
  Spain
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  462
  -
  Strengthening the European agri-food model
 • During its section meeting of 22 November 2023, the NAT section held a debate on food speculation as a follow up of its opinion on "Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war".

 • Fair prices for both farmers and consumers and truthful and transparent information are essential if the primary sector and consumers are to play their key role in guaranteeing strategic autonomy in European food production. This sovereignty must be in line with the European Green Deal's Farm to Fork strategy, which requires an adjustment of current food policies.

 • Speech by President Séamus Boland on EU food sovereignty

  Inaugural speech by Séamus Boland, President of the Civil Society Organisations' Group of the European Economic and Social Committee (EESC)

  Conference on 'EU food sovereignty: the role of agriculture, fisheries and consumers', Santiago de Compostela, Spain, 26 September 2023