YEYS! 2023: Mládež žiada transparentnejšiu, digitálnejšiu a jednoduchšiu EÚ

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) usporiadal 23. a 24. marca 14. ročník podujatia Vaša Európa, váš názor (YEYS), ktoré priviedlo do Bruselu 105 študentov z 35 škôl zo všetkých 27 členských štátov EÚ a siedmich kandidátskych krajín. Vzhľadom na mnohé spoločenské a hospodárske výzvy, zmenšujúci sa občiansky priestor a hrozby pre mier a základné práva sa tohtoročná konferencia zamerala na „Dialógy mládeže o demokracii“. Jej cieľom bolo zabezpečiť, aby boli pri formovaní budúcnosti Európy vypočuté hlasy mladých ľudí. Odporúčania študentov budú v júni predložené európskym inštitúciám a tvorcom politík EÚ na vysokej úrovni.

Odporúčania študentov pre európske inštitúcie:

  1. Jednoduchšia EÚ: aplikácia EYou, ktorá mladým ľuďom umožní priamo komunikovať s politikmi a občianskou spoločnosťou, pričom si budú môcť vybrať oblasti svojho záujmu a budú môcť sledovať najnovší vývoj na miestnej úrovni.
  2. Platforma E-Youth ponúkajúca informácie o Európskej únii predstavuje spôsob, ako jednoduchšie vysvetliť politiku mladším generáciám a poskytnúť im fórum, na ktorom môžu byť vypočuté ich názory.
  3. Platforma EYout(h)rust prispeje k zvýšeniu transparentnosti v politike na miestnej a národnej úrovni a na úrovni EÚ.
  4. Projekt Demokratické stanovisko mládeže (Youth Democratic Opinion, YDO) na zlepšenie kvality občianskeho vzdelávania a angažovanosti v Európe vytvorením programu vyslancov EÚ, v rámci ktorého sa budú zhromažďovať názory mladých ľudí a navrhovať odporúčania pre tvorcov politík.
  5. Viac iniciatív financovaných z prostriedkov EÚ POD vedením mladých ľudí PRE mladých ľudí.

Povedzte nám, čo od EÚ v budúcnosti očakávate a v čo dúfate. Čo by ste chceli zmeniť? Neváhajte, povedzte svoj názor, buďte kreatívni a spontánni, vyzvala predsedníčka EHSV Christa Schweng študentov, ktorí sa zišli na podujatí. Ide o rozhodujúci moment pre dôveryhodnosť Európy ako miesta, kde vládne mier, demokracia a prosperita. Ak chce EÚ zvládnuť nové výzvy, musí počúvať mladých ľudí a zohľadňovať nové nápady. Nadviažeme na výsledky Vašej dnešnej práce.

Podpredseda EHSV zodpovedný za komunikáciu Cillian Lohan informoval študentov, že EHSV predloží ich odporúčania na Európskom podujatí pre mládež (EYE), ktoré organizuje v júni v Štrasburgu Európsky parlament. Hlas mladých ľudí je dôležitý, pretože musia byť hybnou silou zmien smerom k Európe zajtrajška. Podpredseda Lohan konštatoval, že v týchto časoch krízy je dôležité, aby sme sa stali aktívni. Keď systém začne vykazovať slabiny alebo keď je ohrozený, musíme všetci zintenzívniť svoje vlastné úsilie a priložiť ruku k dielu. Vy ste dnes urobili tento krok a za to Vám patrí vďaka.

Koordinátorka EÚ pre mládež v Európskej komisii Biliana Sirakova pripomenula, že cieľom týchto iniciatív je viesť mladých ľudí k aktívnemu občianstvu. Bez aktívnych občanov demokracia nefunguje. To, čo títo mladí ľudia dnes vykonali, je príkladom toho, o čom je demokracia: je to moc ľudí, ktorí sa spoja, aby dosiahli zmenu a niečo ovplyvnili.

Ako vyplynulo z diskusií, mladí ľudia sa domnievajú, že ich názor nie je momentálne v EÚ vypočutý. Dali tiež najavo sklamanie a frustráciu, pretože sa domnievajú, že nemajú k dispozícii všetky nástroje a informácie potrebné na to, aby mohli konať a dosiahnuť zmenu v spoločnosti.

Členka EHSV Neža Repanšek ich ubezpečila, že táto frustrácia je dobrým východiskovým bodom pre zmenu, pričom poukázala na vlastnú skúsenosť: Moja motivácia začať sa aktívne zapájať sa zrodila z frustrácie. Videla som, že keď sa mladí ľudia spoja, môže to vyústiť do veľkej sily. Nikdy nie ste príliš mladí na to, aby ste vo svete niečo zmenili.

Člen správnej rady Európskeho fóra mládeže Ismael Páez Civico zdôraznil, že zmena sa neudeje rýchlo, ale v priebehu času. Nestrácajte však nádej! Naďalej sa usilujte o zmenu, pretože Vaše argumenty sa napokon dostanú k rozhodovacím činiteľom.

Súčasťou záverečnej časti podujatia YEYS bolo aj predstavenie divadla Navpaky. Diváci si vypočuli deväť piesní, ktoré rozprávajú príbehy mladých ľudí v rôznych životných situáciách odrážajúcich súčasné udalosti na Ukrajine. Cieľom predstavenia bolo ukázať, že tí, ktorí hrdinsky bojujú za svoju slobodu, nie sú majestátne mramorové sochy, ale obyčajní ľudia z mäsa a kostí.

Downloads

YEYS! 2023: Youth ask for a more transparent, digital and simplified EU