YEYS! 2023: Jongeren vragen een EU die transparanter, digitaler en eenvoudiger is

Op 23 en 24 maart is bij het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) de veertiende editie van Jouw Europa, jouw mening! (YEYS!) gehouden. Voor dat evenement kwamen 105 leerlingen van 35 scholen uit de 27 landen van de EU en de zeven kandidaat-lidstaten in Brussel bijeen. Gezien de vele maatschappelijke en economische uitdagingen, de krimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld en de bedreiging van de vrede en de grondrechten, stond de conferentie dit jaar in het teken van de “Dialoog met jongeren over democratie”. Jongeren moeten namelijk hun zegje kunnen doen wanneer de toekomst van Europa wordt uitgestippeld. De aanbevelingen van de scholieren zullen in juni 2023 aan de Europese instellingen en aan hooggeplaatste EU-beleidsmakers worden voorgelegd.

De jongeren hebben de Europese instellingen het volgende aanbevolen:
1.    “EU simplified: an EYou app”, een app waarmee jongeren rechtstreeks met politici en maatschappelijke organisaties in contact kunnen komen. Ze kiezen zelf hun belangrijkste aandachtspunten en volgen de recentste ontwikkelingen aan de basis
2.    Een E-Youth-platform voor informatie over de Europese Unie. Bedoeling hiervan is om de politiek voor jongeren te vereenvoudigen en hen een forum te geven waar hun stem kan worden gehoord
3.    Een EYout(h)rust-platform, dat de transparantie in de politiek op lokaal, nationaal en Europees niveau moet vergroten
4.    Het project Youth Democratic Opinion (YDO) moet de kwaliteit van burgerschapsvorming en politieke betrokkenheid in Europa verbeteren, aan de hand van een EU-ambassadeursprogramma waarin de standpunten van jongeren worden gebundeld en aanbevelingen worden gedaan voor beleidsmakers
5.    Meer EU-gefinancierde initiatieven DOOR jongeren VOOR jongeren.

Wat zijn je verwachtingen voor de toekomst van Europa en waar hoop je op? Wat zou je graag anders zien? Ga je gang, laat je stem horen, wees creatief en spontaan, sprak EESC-voorzitter Christa Schweng de aanwezige scholieren toe. Dit is een cruciaal moment voor de geloofwaardigheid van Europa als een plaats van vrede, democratie en welvaart. Als de EU de nieuwe uitdagingen wil aangaan, moet ze luisteren naar de jongeren en hun ideeën ter harte nemen. We zullen aan de slag gaan met de resultaten van jullie werk vandaag.
 
Cillian Lohan, vicevoorzitter van het EESC voor communicatie, verzekerde de scholieren dat het EESC hun aanbevelingen zal meenemen naar het Jongerenevenement van het Europees Parlement (EYE) in juni in Straatsburg. De stem van jongeren telt omdat zij de weg zullen moeten banen naar het Europa van morgen. Vicevoorzitter Lohan: In deze tijden van crisis kunnen we een verschil maken door de handen uit de mouwen te steken. Wanneer het systeem barsten begint te vertonen of gevaar loopt, moeten we onze dagelijkse beslommeringen even wat minder aandacht schenken en in actie komen. Jullie hebben vandaag die stap gezet. Bedankt. 

Biliana Sirakova, EU-coördinator voor jongeren bij de Europese Commissie, herinnerde eraan dat deze initiatieven bedoeld zijn om jongeren ertoe aan te zetten actieve burgers te worden. Zonder actieve burgers blijft de democratie dode letter. Wat deze jongeren vandaag hebben gedaan, laat zien waar het in een democratie om draait. Het is de kracht van mensen die samenkomen om dingen te veranderen en het verschil te maken.

Uit de gesprekken bleek dat de jongeren vinden dat er in de huidige Europese Unie geen ruimte is voor hun mening. Ze uitten hun teleurstelling en frustratie omdat ze het gevoel hebben dat ze niet over de nodige instrumenten en informatie beschikken om actie te ondernemen en iets te veranderen in de samenleving. 
EESC-lid Neža Repanšek verzekerde hen ervan dat die frustratie een goed uitgangspunt is voor verandering en sprak uit persoonlijke ervaring: Mijn motivatie om me actief in te zetten kwam voort uit frustratie. Wanneer jongeren zich verenigen, zo heb ik gezien, kunnen ze een heel sterke kracht zijn. Je kunt nooit te jong zijn om iets in de wereld te veranderen. 

Ismael Páez Civico, bestuurslid van het Europees Jeugdforum, verklaarde: Verandering gebeurt niet van vandaag op morgen, er gaat altijd tijd overheen. Maar laat alsjeblieft de hoop niet varen! Blijf jullie inzetten voor verandering, want wat jullie zeggen komt uiteindelijk wel aan bij de beleidsmakers.

Tijdens de slotsessie van YEYS! woonden de deelnemers een voorstelling van Theater Navpaky bij, bestaande uit een compilatie van negen liedjes in het Oekraïens waarin de verschillende levenservaringen van jonge mensen worden verteld tegen de achtergrond van de huidige gebeurtenissen in Oekraïne. De voorstelling wil laten zien dat de helden van vandaag die vechten voor hun vrijheid geen imposante bronzen standbeelden zijn, maar gewoon mensen van vlees en bloed.
 

Downloads

YEYS! 2023: Youth ask for a more transparent, digital and simplified EU