YEYS! 2023: A fiatalok átláthatóbb, digitalizált és egyszerűbb EU-t szeretnének

Március 23-án és 24-én az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) immár 14. alkalommal adott otthont a „Your Europe, Your Say!” (A Te Európád, a Te szavad! – YEYS!) című rendezvénynek. Erre az alkalomra az EU mind a 27 tagállamát és a hét tagjelölt országot képviselő 35 iskolából 105 diák érkezett Brüsszelbe. A számos társadalmi és gazdasági kihívásra, a civil társadalom mozgásterének szűkülésére, valamint a békét és az alapvető jogokat fenyegető veszélyekre tekintettel az idei konferencia középpontjában a fiatalok demokráciáról folytatott párbeszédei álltak, a cél pedig annak biztosítása volt, hogy Európa jövőjének alakítása során meghallgassák a fiatalok véleményét. A diákok ajánlásait 2023 júniusában terjesztik az európai intézmények és magas szintű uniós politikai döntéshozók elé.

A diákok az alábbi ajánlásokat fogalmazták meg az európai intézmények számára:
1.    Egyszerűbb EU: egy „EYou” mobilalkalmazás, amelynek révén a fiatalok – fő érdeklődési köreiket kiválasztva – közvetlenül kapcsolatba léphetnek a politikusokkal és a civil társadalommal, és nyomon követhetik a legfrissebb helyi szintű fejleményeket.
2.    A fiatalabb nemzedékek számára a politika például az Európai Unióról tájékoztatást nyújtó E-Youth platform révén tehető egyszerűbbé, amely fórumot is biztosíthat ahhoz, hogy hangot adjanak véleményüknek.
3.    Az EYout(h)rust platform fokozza a politika átláthatóságát helyi, nemzeti és uniós szinten.
4.    A Youth Democratic Opinion (A fiatalok demokratikus véleménye – YDO) projekt javítani fogja az állampolgári ismeretek oktatásának színvonalát és az európai szerepvállalást azzal, hogy létrehoz egy „Az EU követei” programot, amely összegyűjti a fiatalok véleményét és ajánlásokat fogalmaz meg a politikai döntéshozók számára.
5.    Több uniós finanszírozású kezdeményezés fiatalok vezetésével a fiatalok számára.

Mondjátok el, mik az elvárásaitok és mit reméltek Európa jövője kapcsán. Milyen változásokat szeretnétek látni? Ne habozzatok: tiétek a szó. Legyetek kreatívak és ne fogjátok vissza magatokat! – kérte a rendezvényre összegyűlt diákokat Christa Schweng, az EGSZB elnöke. Kritikus pillanathoz érkeztünk, amikor el fog dőlni, hogy hiteles kép-e az, hogy Európa a béke, a demokrácia és a jólét otthona. Ahhoz, hogy kezelni tudja az új kihívásokat, az EU-nak meg kell hallgatnia a fiatalokat és át kell vennie az új ötleteket. Fel fogjuk használni a mai napon végzett munkátok eredményét.
 
Cillian Lohan, az EGSZB kommunikációért felelős alelnöke arról biztosította a diákokat, hogy az EGSZB továbbítja ajánlásaikat az Európai Parlament júniusi strasbourgi Európai Ifjúsági Rendezvényére. A fiatalok hangja fontos, mivel nekik kell vezérelniük a változásokat, amelyek nyomán létrejön a jövő Európája. Lohan alelnök szerint Ezekben a válságos időkben a megoldást az jelenti, ha aktivizáljuk magunkat. Amikor a rendszer repedezni kezd vagy veszélybe kerül, valamennyiünk kötelessége, hogy felálljunk öncélú tevékenységeink mellől és a köz érdekében cselekedjünk. Ti ma megtettétek ezt a lépést: köszönjük nektek! 

Biliana Sirakova, az Európai Bizottság uniós ifjúságügyi koordinátora rámutatott: E kezdeményezések célja, hogy a fiatalokat arra ösztönözze, hogy aktív polgárokká váljanak. Aktív polgárok nélkül nincs működő demokrácia. Amit ma ezek a fiatalok tettek, jól példázza azt, hogy mi is a demokrácia: az emberek hatalma arra, hogy közösen változást érjenek el és hatást fejtsenek ki.

A megbeszélések során kiderült, hogy a fiatalok úgy vélik, hogy az Európai Unióban jelenleg nincs lehetőség arra, hogy kifejezésre juttassák véleményüket. Hangot adtak kiábrándultságuknak és frusztrációjuknak, aminek oka az, hogy úgy érzik, nincsenek meg az eszközeik és a szükséges információjuk ahhoz, hogy cselekedjenek és változást érjenek el a társadalomban. 
Neža Repanšek EGSZB-tag biztosította őket arról, hogy személyes tapasztalatai alapján ez a frusztráció jó kiindulópont a változáshoz: Én is a frusztrációm miatt lettem aktív polgár. Láttam azt, hogy ha a fiatalok összegyűlnek, hatalmas erőt képviselhetnek. Nem lehetünk túl fiatalok ahhoz, hogy változást érjünk el a világban. 

Ismael Páez Civico, az Európai Ifjúsági Fórum igazgatótanácsi tagja elmondta: Nem fogtok gyors változásokat látni – az átalakuláshoz idő kell. De ne veszítsétek el a reményt! Dolgozzatok tovább a változás érdekében, mert a mondanivalótok végül el fog jutni a döntéshozókhoz.

A résztvevők a YEYS! zárórendezvényén megtekintették a Navpaky színház egy előadását, amely 9 ukrán nyelvű színpadi dalban mesélte el különféle élethelyzetekbe kerülő fiatalok történeteit egy, az aktuális ukrajnai eseményeket tükröző környezetben. Az előadás azoknak a mindennapi hősöknek adózik tisztelettel, akik egyszerű emberekként küzdenek szabadságukért, és akiknek nem állítanak szobrot.
 

Downloads

YEYS! 2023: Youth ask for a more transparent, digital and simplified EU