„Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ 2023: noored soovivad läbipaistvamat, digitaalsemat ja lihtsamat ELi

23. ja 24. märtsil korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. korda ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“. Üritus tõi Brüsselisse 105 õpilast 35 koolist kõigist 27 ELi liikmesriigist ja 7 kandidaatriigist. Arvestades paljusid ühiskondlikke ja majanduslikke probleeme, kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemist ning ohtu rahule ja põhiõigustele, oli selle aasta konverentsi pealkiri „Noorte dialoogid demokraatia teemal“. Konverentsi eesmärk oli tagada, et noorte häält võetakse Euroopa tuleviku kujundamisel kuulda. Õpilaste soovitused esitatakse Euroopa institutsioonidele ja ELi kõrgetasemelistele poliitikakujundajatele 2023. aasta juunis.

Õpilaste soovitused Euroopa institutsioonidele on järgmised:

  1. Lihtsam EL: EYou rakendus, mis võimaldaks noortel suhelda otse poliitikute ja kodanikuühiskonnaga. Nad valiksid välja oma põhihuvid ja jälgiksid viimaseid suundumusi rohujuure tasandil.
  2. Platvorm E-Youth (E-noored): Euroopa Liidu kohta teavet pakkuv Euroopa noorte platvorm oleks võimalus lihtsustada poliitikat nooremate põlvkondade jaoks, andes neile foorumi, kus oma häält kuuldavaks teha.
  3. Platvorm EYout(h)rust suurendaks poliitika läbipaistvust kohalikul, riigi ja ELi tasandil.
  4. Noorte demokraatliku arvamuse projekt, mis parandaks kodanikuhariduse ja -aktiivsuse kvaliteeti Euroopas. Projektiga loodaks ELi saadikute programm, mis koondaks noorte seisukohti ja esitaks poliitikakujundajatele soovitusi.
  5. Rohkem ELi rahastatud noortele suunatud algatusi, mida juhiksid noored.

Andke meile teada, millised on teie ootused ja lootused Euroopa tuleviku suhtes. Mida tuleks teie arvates muuta? Tehke oma hääl kuuldavaks, olge loovad ja spontaansed, ütles komitee president Christa Schweng üritusele kogunenud õpilastele. See on otsustav hetk Euroopa – kui rahu, demokraatia ja heaolu koha – usaldusväärsuse jaoks. Uute probleemide lahendamiseks peab EL noori kuulama ja uusi ideid arvesse võtma. Tegutseme teie töö tulemuste põhjal edasi.

Komitee teabevahetuse eest vastutav asepresident Cillian Lohan ütles õpilastele, et komitee esitab nende soovitused juunis Strasbourgis toimuval Euroopa Parlamendi korraldataval Euroopa noorteüritusel. Noorte hääl loeb, sest nad peavad juhtima üleminekut tuleviku Euroopale. Asepresident Cillian Lohan sõnas: Praegusel kriisiajal on oluline, et me hakkaksime aktiivselt tegutsema. Kui süsteemis on näha pragusid või kui see on ohus, peame kõik oma iisiklikest asjadest kõrgemale tõusma ja muutuma ühiskondlikult aktiivseks. Teie olete selle sammu täna teinud: aitäh teile!

Euroopa Komisjoni ELi noortekoordinaator Biliana Sirakova tuletas meile meelde: Nende algatuste eesmärk on kaasata noori, et neist saaksid aktiivsed kodanikud. Aktiivsete kodaniketa ei saa demokraatia toimida. See, mida need noored täna tegid, näitab, mida demokraatia tähendab: jõudu, mis lähtub sellest, kui inimesed tulevad kokku, et teha muutusi ja avaldada mõju.

Aruteludest oli näha, et noored arvavad, et praegu ei ole kohta, kus Euroopa Liidus nende häält kuulda võetaks. Nad väljendasid pettumust ja pahameelt, sest nad ei usu, et neil on kõik vajalikud vahendid ja vajalik teave, et tegutseda ja ühiskonnas midagi muuta.

Komitee liige Neža Repanšek kinnitas neile, et selline pahameel on hea lähtepunkt muutusteks, tuginedes oma isiklikule kogemusele: Minu motivatsioon hakata aktiivselt osalema sündis frustratsioonist. Nägin, et kui noored tulevad kokku, võib see olla väga võimas jõud. Te ei ole kunagi liiga noored, et maailmas midagi muuta.

Euroopa Noortefoorumi juhatuse liige Ismael Páez Civico selgitas: Te ei näe muutust kiiresti. See toimub aja jooksul. Kuid palun ärge kaotage lootust! Jätkake tööd muutuste nimel, sest see, mida te räägite, jõuab lõpuks otsustajateni.

Ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ lõppistungil nägid osalejad Theatre Navpaky etendust, mis koosnes üheksast laulust ukraina keeles. Laulud rääkisid lugusid noortest, kes seisavad silmitsi eri elukogemustega keskkonnas, mis kajastab praegusi sündmusi Ukrainas. Etenduse eesmärk oli näidata, et igapäevased kangelased, kes võitlevad oma vabaduse eest, ei ole mitte majesteetlikud pronkskujud, vaid tavalised inimesed.

Downloads

YEYS! 2023: Youth ask for a more transparent, digital and simplified EU