2023 m. „Tavo Europa, tavo balsas!“ (YEYS!). Jaunimas norėtų skaidresnės, labiau skaitmenizuotos ir paprastesnės ES

Kovo 23–24 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) 14-ąjį kartą pakvietė į renginį „Tavo Europa, tavo balsas!“. YEYS! renginyje Briuselyje dalyvavo 105 mokiniai, atstovaujantys 35 mokykloms iš visų 27 ES valstybių narių ir septynių šalių kandidačių. Atsižvelgiant į daugybę socialinių ir ekonominių iššūkių, mažėjančią pilietinės visuomenės erdvę ir grėsmes taikai ir pagrindinėms teisėms, šių metų konferencijoje daugiausia dėmesio skirta „Jaunimo demokratijos dialogams“ ir siekta užtikrinti, kad formuojant Europos ateitį būtų išgirstas jaunimo balsas. Moksleivių rekomendacijos Europos institucijoms ir aukšto lygio ES politikos formuotojams bus pateiktos 2023 m. birželio mėn.

Moksleivių rekomendacijos Europos institucijoms yra šios:
1.    paprastesnė ES: sukurti programėlę „EYou“, kuri suteiktų jaunimui galimybę tiesiogiai bendrauti su politikais ir pilietine visuomene, pasirenkant pagrindinius interesus ir stebint naujausius pokyčius vietos lygmeniu;
2.    sukurti informacijos apie Europos Sąjungą platformą „E-Youth“, kuri padėtų supaprastinti politiką jaunesnėms kartoms, suteikiant joms forumą, kuriame būtų galima išsakyti savo nuomonę;
3.    platforma „EYout(h)rust“ padidintų politikos skaidrumą vietos, nacionaliniu ir ES lygmenimis;
4.    projektas „Youth Democratic Opinion (YDO)“ pagerins pilietinio ugdymo ir dalyvavimo Europos veikloje kokybę, sukuriant ES ambasadorių programą, pagal kurią būtų renkamos jaunimo nuomonės ir siūlomos rekomendacijos politikos formuotojams;
5.    kitos ES finansuojamos JAUNIMO iniciatyvos JAUNIMUI.

Išsakykite su Europos ateitimi susijusius savo lūkesčius ir viltis. Ką, jūsų nuomone, būtų galima pakeisti? Kalbėkite drąsiai, sakykite savo nuomonę, būkite kūrybiški ir spontaniški, – renginio metu susirinkusiems moksleiviams sakė EESRK pirmininkė Christa Schweng. Tai itin svarbus momentas Europos, kaip taikos, demokratijos ir klestėjimo erdvės, patikimumui. Kad išspręstų naujus uždavinius, ES turi išklausyti jaunimą ir priimti į naujas idėjas. Mes atsižvelgsime į jūsų šiandieninio darbo rezultatus.
 
Už komunikaciją atsakingas EESRK pirmininko pavaduotojas Cillian Lohan informavo moksleivius, kad EESRK jų rekomendacijas perduos birželio mėn. Strasbūre vyksiančio Europos Parlamento Europos jaunimo renginio (EYE) dalyviams. Jaunimo balsas yra svarbus, nes būtent jaunimas turi vadovauti pokyčiams kuriant rytdienos Europą. Pirmininkės pavaduotojo C. Lohan nuomone, šiais krizės laikais svarbu būti aktyviais. Kai sistema pradeda rodyti įtrūkimus arba kai jai kyla pavojus, turime mesti asmeninius reikalus ir aktyviai imtis veiksmų. Šiandien jūs žengėte šį žingsnį, ačiū jums

Europos Komisijos ES jaunimo reikalų koordinatorė Biliana Sirakova priminė, kad šiomis iniciatyvomis siekiama paskatinti jaunimą tapti aktyviais piliečiais. Be aktyvių piliečių demokratija neveikia. Tai, ką šie jaunuoliai padarė šiandien, parodo, kokia yra demokratija: tai žmonių, kurie susibūrė, galia imtis pokyčių ir daryti poveikį.

Diskusijos parodė, kad jaunimas mano, jog šiuo metu Europos Sąjungoje nėra erdvės, kurioje jie galėtų išsakyti savo nuomonę. Jaunuoliai išreiškė nusivylimą ir nerimą, nes nemano, kad turi visas priemones ir informaciją, kurių reikia norint imtis veiksmų ir keisti visuomenę. 
EESRK narė Neža Repanšek, remdamasi savo asmenine patirtimi, patikino, kad šis nusivylimas yra tinkamas išeities taškas pokyčiams: Mano motyvaciją pradėti aktyviai dalyvauti paskatino nusivylimas. Matau, kad susibūrus jaunimui galime būti labai galinga jėga. Jaunas amžius ne kliūtis ką nors pakeisti pasaulyje.

Europos jaunimo forumo valdybos narys Ismael Páez Civico paaiškino, kad permainos vyksta negreitai, joms reikia laiko. Tačiau nepraraskite vilties! Toliau siekite pokyčių, nes tai, ką sakote, galiausiai pasiekia sprendimus priimančius asmenis.

Moksleiviai dalyvavo baigiamajame „Tavo Europa, tavo balsas!“ renginyje – Navpaky teatro trupės pasirodyme. Trupė atliko devynias dainas ukrainiečių kalba, papasakodama kitokią gyvenimo patirtį išgyvenančio jaunimo istorijas, atspindinčias dabartinius įvykius Ukrainoje. Šiuo renginiu buvo siekiama parodyti, kad už savo laisvę didvyriškai kovojantys žmonės yra ne didingos bronzos statulos, o paprasti žmonės.
 

Downloads

YEYS! 2023: Youth ask for a more transparent, digital and simplified EU