Europa ta, părerea ta! 2023: Tinerii solicită o UE mai transparentă, mai digitală și mai simplificată

La 23 și 24 martie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a găzduit cea de-a 14-a ediție a manifestării Europa ta, părerea ta! (Your Europe, Your Say! – YEYS!), care a adus laolaltă, la Bruxelles, 105 elevi din 35 de școli din toate cele 27 de state membre ale UE și din cele șapte țări candidate. Având în vedere numeroasele provocări societale și economice, restrângerea spațiului civic și amenințările la adresa păcii și a drepturilor fundamentale, conferința din acest an s-a axat pe tema „Dialoguri cu tinerii pe tema democrației” și a urmărit să se asigure că opiniile tinerilor se reflectă în modelarea viitorului Europei. Recomandările elevilor vor fi transmise instituțiilor europene și factorilor de decizie la nivel înalt din UE în iunie 2023.

Recomandările pe care elevii le-au formulat la adresa instituțiilor europene constau în următoarele inițiative:

  1. EU simplified (UE simplificată), o aplicație EYou care le permite tinerilor să dialogheze direct cu politicienii și cu societatea civilă, privilegiind principalele lor teme de interes și urmărind cele mai recente evoluții la nivel local
  2. E-Youth, o platformă de informații cu privire la Uniunea Europeană care urmărește să prezinte politica într-un mod simplificat generațiilor mai tinere, oferindu-le un forum în care să-și facă auzită vocea
  3. EYout(h)rust, o platformă care urmărește să sporească transparența politicilor la nivel local, național și la nivelul UE
  4. Youth Democratic Opinion (YDO) (Opinia democratică a tinerilor), un proiect menit să îmbunătățească calitatea educației și a implicării civice în Europa prin instituirea unui program de ambasadori la nivelul UE, însărcinați să colecteze punctele de vedere ale tinerilor și să propună recomandări pentru factorii de decizie politică
  5. Mai multe inițiative finanțate de UE și realizate DE tineri PENTRU tineri.

Spuneți-ne care sunt așteptările și speranțele dumneavoastră pentru viitorul Europei. Ce anume v-ați dori să se schimbe? Faceți-vă auzit glasul, fiți creativi și spontani!, acesta a fost mesajul adresat de președinta CESE, Christa Schweng, elevilor reuniți în cadrul acestei manifestări. Ne aflăm într-un moment critic pentru credibilitatea Europei ca loc al păcii, democrației și prosperității. Pentru a face față noilor provocări, UE trebuie să-i asculte pe tineri și să ia în considerare idei noi. Vom ține seama de rezultatele lucrărilor pe care le-ați desfășurat în cadrul acestei manifestări.

Vicepreședintele CESE responsabil cu comunicarea, Cillian Lohan, i-a informat pe elevi că CESE va face cunoscute recomandările lor cu ocazia Evenimentului tineretului european (European Youth Event‑EYE) al Parlamentului European, care va avea loc la Strasbourg, în luna iunie. Vocea tinerilor contează, dat fiind că ei sunt cei care trebuie să conducă schimbarea către Europa de mâine. Pentru vicepreședintele Lohan, În aceste vremuri de criză, cel mai important este să devenim activi. Atunci când sistemul începe să dea semne de oboseală sau când se află în pericol, trebuie cu toții să ne intensificăm activitățile private și să devenim activi. Astăzi ați făcut acest pas: vă mulțumim!

Biliana Sirakova, coordonatoarea UE pentru tineret în cadrul Comisiei Europene, a reamintit că aceste inițiative urmăresc să implice tinerii pentru a deveni cetățeni activi, fără de care democrația nu funcționează. Ceea ce au făcut acești tineri astăzi exemplifică ce înseamnă democrația: este puterea oamenilor care se reunesc pentru a face o schimbare și a avea un impact.

Din discuții a reieșit că tinerii consideră că, în momentul actual, nu au unde să-și facă auzite vocile în Uniunea Europeană. Ei și-au exprimat sentimentul de dezamăgire și frustrare, deoarece nu consideră că dispun de toate instrumentele și informațiile necesare pentru a acționa și a aduce o schimbare în cadrul societății.

Neža Repanšek, membră a CESE, i-a asigurat că această frustrare reprezintă un bun punct de plecare pentru schimbare, pornind de la experiența sa personală: Motivația mea de a participa activ a pornit de la sentimentul de frustrare. Mi-am dat seama că, atunci când noi, tinerii, ne reunim, suntem capabili să descătușăm o forță enormă. Nimeni nu este prea tânăr pentru a schimba ceva în lume.

Ismael Páez Civico, membru al consiliului Forumului European de Tineret, a explicat că Schimbările nu intervin rapid, ci în timp. Dar vă rog să nu vă pierdeți speranța! Continuați să depuneți eforturi pentru schimbare, deoarece ceea ce exprimați acum va ajunge, în cele din urmă, la factorii de decizie.

În timpul sesiunii de încheiere a YEYS!, participanții au asistat la un spectacol al Teatrului Navpaky, în cursul căruia a fost prezentată o compilație de 9 cântece de scenă în limba ucraineană. Acestea au prezentat poveștile unor tineri care s-au confruntat cu diverse experiențe de viață într-un context care reflectă evenimentele actuale din Ucraina. Spectacolul își propunea să sublinieze că eroii care luptă zi de zi pentru libertate nu sunt statui de bronz impunătoare, ci oameni obișnuiți.

Downloads

YEYS! 2023: Youth ask for a more transparent, digital and simplified EU