Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) 1. októbra 2021 oficiálne odštartoval svoju účasť v Európskej aliancii pre suroviny (ERMA). Európska komisia zriadila Európsku alianciu pre suroviny 29. septembra 2020 s cieľom posilniť odolnosť a strategickú autonómiu pri dodávkach kritických surovín pre priemysel a spoločnosť EÚ. Aliancia v súčasnosti pozostáva z viac ako 500 členov z EÚ a z krajín mimo nej.

So zreteľom na činnosť EHSV v súvislosti so stanoviskom CCMI/177 ho aliancia požiadala, aby sa oficiálne zapojil do jej činnosti so štatútom pozorovateľa. Za pozorovateľa EHSV v Európskej aliancii pre suroviny bol predsedníctvom výboru vymenovaný Andrés Barceló Delgado (ES – I) vzhľadom na jeho prácu na viacerých stanoviskách EHSV týkajúcich sa témy surovín. V jeho činnosti ho budú podporovať kolegovia Norbert Kluge (DE – II) a Kestutis Kupsys (LT – III), ktorí mu pomôžu aj pri koordinácii príspevku výboru.