Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ühines 1. oktoobril 2021 ametlikult Euroopa tooraineliiduga. Euroopa Komisjon lõi Euroopa tooraineliidu 29. septembril 2020, et suurendada vastupanuvõimet ja strateegilist sõltumatust ELi tööstuse ja ühiskonna varustamisel kriitilise tähtsusega toorainega. Praegu kuulub liitu üle 500 liikme nii EList kui ka mujalt maailmast.

Võttes arvesse tööd, mida komitee tegi arvamuse CCMI/177 koostamisel, paluti komiteel osaleda Euroopa tooraineliidus ametliku vaatleja staatuses. Komitee juhatus nimetas komitee vaatlejaks tooraineliidus Andrés Barceló Delgado (ES-I), võttes arvesse tema varasemat tööd mitmete komitee arvamustega tooraine teemal. Andrés Barceló Delgado panust toetavad ja koordineerivad Norbert Kluge (DE-II) ja Kestutis Kupsys (LT-III).