CESE ina chuid de Chomhghuailíocht Amhábhar na hEorpa

An 1 Deireadh Fómhair 2021, chuir Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) tús oifigiúil lena rannpháirtíocht i gComhghuaillíocht Amhábhar na hEorpa (ERMA). An 29 Meán Fómhair 2020, sheol an Coimisiún Eorpach ERMA chun athléimneacht agus neamhspleáchas straitéiseach a chothú i soláthar amhábhar criticiúil do thionscal agus do shochaí an Aontais. Tá os cionn 500 comhalta ón Aontas Eorpach agus ó áiteanna níos faide i gcéin sa chomhghuaillíocht faoi láthair.

I bhfianaise na hoibre a rinne CESE le tuairim CCMI 177, d’iarr ERMA air páirt a ghlacadh ann ar bhonn oifigiúil i bhfoirm breathnóra. Cheap Biúró CESE an tUas. Andrés Barceló Delgado (ES-GR I) ina bhreathnóir thar ceann CESE in ERMA, á cur san áireamh an obair a rinne sé roimhe sin ar roinnt tuairimí ó CESE maidir le cúrsaí amhábhair. Tacóidh an tUas. Norbert Kluge (DE-GR II) agus an tUas. Kestutis Kupsys (LT-GR III) leis an Uas. Delgado san obair a bheidh idir lámha aige.