EESO postal član evropskega zavezništva za surovine

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) se je 1. oktobra 2021 uradno pridružil evropskemu zavezništvu za surovine (ERMA). Zavezništvo je 29. septembra 2020 ustanovila Evropska komisija, da bi povečala odpornost in strateško avtonomijo pri oskrbi industrije in družbe EU s kritičnimi surovinami. Zavezništvo ima trenutno več kot 500 članov iz EU in drugih držav.

ERMA je na podlagi dela EESO v povezavi z mnenjem CCMI/177 Odbor povabil k uradnemu sodelovanju v zavezništvu s statusom opazovalca. Predsedstvo je za opazovalca EESO v ERMA imenovala Andrésa Barcelója Delgada (ES-I), pri čemer je upoštevalo njegovo dosedanje delo, povezano z mnenji na temo surovin. G. Barcelója Delgada bosta pri delu podpirala Norbert Kluge (DE-II) in Kestutis Kupsys (LT-III), s katerima bo tudi usklajeval svoj prispevek.