Την 1η Οκτωβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) εγκαινίασε επίσημα τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Πρώτες Ύλες (ERMA). Η ERMA δρομολογήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας στην προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών για τη βιομηχανία και την κοινωνία της ΕΕ. Η Συμμαχία αριθμεί αυτή τη στιγμή πάνω από 500 μέλη από την ΕΕ και εκτός αυτής.

Υπό το φως του έργου που επετέλεσε η ΕΟΚΕ με τη γνωμοδότηση CCMI 177, η ERMA ζήτησε την επίσημη συμμετοχή της με καθεστώς παρατηρητή. Το Προεδρείο της ΕΟΚΕ όρισε τον Andrés Barceló Delgado (ES-I) ως παρατηρητή της ΕΟΚΕ στην ERMA, λαμβάνοντας υπόψη το προηγούμενο έργο του στο πλαίσιο διαφόρων γνωμοδοτήσεων της ΕΟΚΕ σχετικά με το θέμα των πρώτων υλών. Η συμβολή του κ. Barceló Delgado θα υποστηριχτεί και θα συντονιστεί σε συνεργασία με τον Norbert Kluge (DE-II) και τον Kestutis Kupsys (LT-III).