EØSU tilslutter sig den europæiske råstofalliance

Den 1. oktober 2021 indledte Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) officielt sin deltagelse af den europæiske råstofalliance (ERMA). ERMA blev lanceret den 29. september 2020 af Kommissionen for at fremme modstandsdygtighed og strategisk autonomi i forsyningen af kritiske råstoffer til EU's industri og samfund. Alliancen har i øjeblikket over 500 medlemmer fra EU og resten af verden.

I forbindelse med EØSU's arbejde med udtalelsen CCMI/177 har ERMA anmodet om udvalgets officielle deltagelse som observatør. EØSU's præsidium har udpeget Andrés Barceló Delgado (ES-Gr. I) som EØSU's observatør i ERMA på grundlag af hans tidligere arbejde med flere EØSU-udtalelser om råstoffer. Andrés Barceló Delgados input vil blive støttet af og koordineret i samarbejde med Norbert Kluge (DE-Gr. II) og Kestutis Kupsys (LT-Gr. III).