Dne 1. října se Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) oficiálně připojil k Evropské alianci pro suroviny (ERMA). Činnost této aliance zahájila Evropská komise dne 29. září 2020 a jejím cílem je posílit odolnost a strategickou autonomii, pokud jde o dodávky kritických surovin pro průmysl a společnost EU. Alianci ERMA v současné době tvoří více než 500 členů z EU i z dalších zemí.

S ohledem na práci EHSV spojenou s přípravou stanoviska CCMI 177 požádala ERMA Výbor, aby se oficiálně zapojil coby pozorovatel. Tímto úkolem byl předsednictvem EHSV pověřen Andrés Barceló Delgado (ES-I). Pan Delgado byl pozorovatelem v ERMA jmenován s ohledem na svou předchozí práci na několika stanoviscích EHSV týkajících se surovin. Pan Barceló Delgado bude své působení v alianci koordinovat s podporou Norberta Klugeho (DE-II) a Kęstutise Kupšyse (LT-III).