Občianska spoločnosť je kľúčom, ktorý vedie k premene slov na činy – predsedníčka EHSV Christa Schweng víta priority a ambície uvedené v správe o stave Únie

Silný dôraz na obnovu, zdravotnú úniu a digitalizáciu EÚ, pevné postavenie v oblasti obrany právneho štátu a zameranie sa na budúcnosť Európy: EHSV víta tieto aspekty tohtoročného prejavu o stave Únie, ktoré sú v súlade s jeho prioritami.

Prioritou EHSV ostáva aj naďalej vykonávanie reforiem uvedených v národných plánoch obnovy a odolnosti, pričom sa v širokom zmysle zohľadnia potreby zamestnávateľov, pracovníkov a občianskej spoločnosti.

„Premena týchto reforiem na praktické kroky bude možná len s plným zapojením organizovanej občianskej spoločnosti,“ uviedla predsedníčka EHSV Christa Schweng.

Rýchly vývoj, dostupnosť a zavedenie vakcín proti ochoreniu COVID-19 preukázali funkčnosť Európy. Skutočná zdravotná únia, na ktorú poukázala predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen, je jednou z kľúčových priorít súčasného funkčného obdobia EHSV.

Pokiaľ ide o investície do budúcich technológií, EHSV zdôrazňuje že EÚ si musí rozvinúť svoju vlastnú víziu a stratégiu digitálnej suverenity a zároveň musí ostať otvorená pre voľný obchod a podporu multilaterálneho systému.

Predsedníčka Schweng uvítala aj rozhodný postoj Európskej komisie k právnemu štátu. Musíme hájiť európske hodnoty.

Podľa EHSV bude budúci úspech európskeho hospodárskeho a sociálneho modelu vo veľkej miere závisieť od našej schopnosti vytvárať partnerstvá a spájať sa so zvyškom sveta, od našich blízkych susedov, ako je západný Balkán, až po iných geopolitických strategických partnerov. (at)