Civilna družba je tista, ki od besed vodi k dejanjem –predsednica EESO Christa Schweng je vesela prednostnih nalog in ambicij, izraženih v govoru o stanju v Uniji

Močan poudarek na okrevanju EU, zdravstveni uniji in digitalizaciji, odločno stališče o zagovarjanju pravne države ter osredotočenost na prihodnost Evrope: EESO pozdravlja te vidike letošnjega govora o stanju v Uniji, ki so v skladu z njegovimi prednostnimi nalogami.

Po mnenju EESO ima izvajanje reform, določenih v nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost, še vedno prednost, pri tem pa je treba upoštevati potrebe delodajalcev, delavcev in širše civilne družbe.

„Te reforme bo mogoče pretvoriti v ukrepe le, če bo vanje v celoti vključena civilna družba,“ je povedala predsednica EESO Christa Schweng.

Hitre raziskave in razpoložljivost cepiv proti COVID-19 in cepljenje z njimi so pokazali, da Evropa zmore ukrepati. Dejanska zdravstvena unija, na katero je opozorila predsednica Komisije Ursula von der Leyen, je ena glavnih prednostnih nalog v sedanjem mandatu EESO.

Odbor v zvezi z naložbami v prihodnje tehnologije poudarja, da mora imeti EU lastno vizijo in strategijo za digitalno suverenost, hkrati pa ostati odprta za prosto trgovino in podpirati večstranski sistem.

Predsednica EESO je poleg tega zadovoljna z odločnim stališčem Evropske komisije glede pravne države. Braniti moramo evropske vrednote.

Po mnenju EESO je prihodnji uspeh evropskega gospodarskega in socialnega modela v glavnem odvisen od naše sposobnosti partnerskega sodelovanja in povezovanja s svetom, od naših bližnjih sosedov, kot je Zahodni Balkan, do drugih geopolitičnih strateških partnerjev. (at)