Civilsamfundet er nøglen til at omsætte ord til handling – EØSU's formand, Christa Schweng, bifalder de prioriteter og ambitioner, der opstilles i talen om Unionens tilstand

Der blev lagt stor vægt på EU's genopretning, sundhedsunionen, digitalisering og en fast holdning til forsvaret af retsstaten, samtidig med at der var fokus på Europas fremtid: EØSU glæder sig over disse aspekter af årets tale om Unionens tilstand, der er i tråd med udvalgets prioriteter.

EØSU prioriterer fortsat gennemførelsen af de reformer, der indgår i de nationale genopretnings- og resiliensplaner, og som tager højde for behovene hos arbejdsgivere, arbejdstagere og civilsamfundet generelt.

"Disse reformer kan kun gennemføres i praksis, hvis det organiserede civilsamfund inddrages fuldt ud," sagde Christa Schweng, EØSU's formand.

De hurtige fremskridt inden for forskning, tilgængelighed og udbredelse af covid-19-vacciner har vist, at Europa skaber resultater. En ægte sundhedsunion, som fremhævet af Kommissionsformand Ursula von der Leyen, er en af hovedprioriteterne i EØSU's nuværende mandatperiode.

Med hensyn til investeringer i fremtidens teknologier understreger EØSU, at EU er nødt til at udvikle sin egen vision og strategi for digital suverænitet og samtidig være åben over for frihandel og støtte det multilaterale system.

Christa Schweng var ligeledes tilfreds med Kommissionens klare holdning til forsvaret af retsstaten. Vi skal forsvare de europæiske værdier.

EØSU mener, at den fremtidige succes for Europas økonomiske og sociale model i høj grad vil afhænge af vores evne til at indgå partnerskaber og skabe forbindelser til resten af verden. Dette omfatter både vores nærmeste naboer på bl.a. Vestbalkan og andre geopolitiske strategiske partnere. (at)