Silný důraz na oživení EU, zdravotní unii a digitalizaci, odhodlání bránit právní stát a zaměření na budoucnost Evropy: EHSV vítá tyto aspekty letošního projevu o stavu Unie, které jsou v souladu s jeho vlastními prioritami.

EHSV považuje i nadále za svou prioritu provádění reforem stanovených v národních plánech pro oživení a odolnost, přičemž je zapotřebí zohlednit potřeby zaměstnavatelů, pracovníků a občanské společnosti jako takové.

„Tyto reformy lze provést pouze s plným zapojením organizované občanské společnosti,“ upozornila předsedkyně EHSV Christa Schweng.

Rychlý výzkum, dostupnost a zavedení vakcín proti onemocnění COVID-19 ukázaly, že Evropa drží své slovo. Vytvoření skutečné zdravotní unie, kterou ve svém projevu zdůraznila předsedkyně Komise Ursula von der Leyen, je jednou z klíčových priorit současného funkčního období EHSV.

EHSV zdůrazňuje, že pokud jde o investice do budoucích technologií, musí EU rozvíjet vlastní vizi a strategii digitální svrchovanosti. Zároveň však musí zůstat otevřená volnému obchodu a podporovat multilaterální systém.

Předsedkyně EHSV uvítala rovněž pevný postoj, který zaujala Evropská komise na obranu právního státu. Evropské hodnoty musíme hájit!

EHSV se domnívá, že úspěch evropského hospodářského a sociálního modelu bude do budoucna značně záviset na naší schopnosti navazovat partnerství a kontakty se zbytkem světa – od našich bezprostředních sousedů, jako jsou země západního Balkánu, až po další z geopolitického hlediska strategické partnery. (at)