Európske podniky sú pripravené vydať sa na cestu zelenej a digitálnej transformácie

Predseda skupiny Zamestnávatelia Stefano Mallia

Klimatická neutralita a digitálne líderstvo nebudú pre Európu ľahkou úlohou. Transformačný program Európskej zelenej dohody je nevyhnutný a zároveň náročný. Niektorí vrcholoví manažéri to považujú za herkulovskú úlohu, no zamestnávatelia v EÚ sú pripravení preradiť a urýchliť proces zelenej a digitálnej transformácie.

Je jasné, že dekarbonizácia priemyslu prinesie podnikom v energeticky náročných odvetviach vysoké náklady na energie, pričom bude zároveň znamenať rozsiahlu štrukturálnu zmenu pre odvetvie priemyslu, dopravy a energetiky a riziko hospodárskeho znevýhodnenia na konkurenčnom celosvetovom trhu.

Dekarbonizáciu však možno dosiahnuť, ak bude zastrešujúci cieľ politiky EÚ v oblasti klímy vyvážený ambicióznou priemyselnou stratégiou, ktorá posilní konkurencieschopnosť, a rovnako ambicióznou energetickou politikou zameranou na zaistenie dlhodobej bezpečnosti a dostupnosti energie. Niet pochýb o tom, že aktualizovaná priemyselná stratégia, ktorú by mala Komisia predložiť začiatkom budúceho roka, musí zosúladiť hlavné oblasti energetickej politiky a konkurencieschopnosť priemyslu.

Zároveň sú nevyhnutné digitálne riešenia na umožnenie pokroku smerom k dosiahnutiu cieľov zelenej dohody. Keďže Európa zaostáva v oblasti digitálneho rozvoja a vysokorýchlostného pripojenia, potrebuje digitálnu dohodu.

Sme pevne presvedčení, že európske podniky majú výskumnú kapacitu a technologické riešenia potrebné na to, aby pomohli kontinentu stať sa popredným nezávislým hráčom v digitálnej oblasti.

V tejto rovnici je však jedna neznáma, a tou sú investície. Balík EÚ na podporu obnovy poskytne komplexnú verejnú finančnú podporu, ktorú treba prepojiť so súkromným financovaním, ak chceme zaistiť vytvorenie správnych podmienok na úspešnú obnovu.

Musíme si uvedomiť, že sme sa ocitli v kritickom bode. Ak sa teraz neprijmú potrebné opatrenia, bude to mať hlboký a dlhodobý vplyv na úlohu Európy pri formovaní globálnej budúcnosti. Zlyhanie v tejto oblasti nie je prípustné.

Skupina Zamestnávatelia v EHSV zorganizovala 9. decembra webinár na tému Dekarbonizácia a digitalizácia v kontexte globalizácie. Výsledné odporúčania pre orgány EÚ s rozhodovacou právomocou možno nájsť na tomto odkaze: https://www.eesc.europa.eu/sk/news-media/news/employers-group-issues-recommendations-de-carbonisation-and-digitalisation-context-globalisation