Parengė EESRK Darbdavių grupės pirmininkas Stefano Mallia

Europai nebus lengva imtis vadovaujamojo vaidmens užtikrinant poveikio klimatui neutralumą ir skaitmeninę lyderystę. Europos žaliojo kurso pokyčių darbotvarkė yra sudėtinga, bet ne mažiau įtikinama. Kai kurie generaliniai direktoriai mano, kad tai prilygsta Heraklio žygdarbiui, tačiau ES darbdaviai yra pasirengę jungti aukštesnę pavarą ir paspartinti žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos įgyvendinimą.

Akivaizdu, kad dėl pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo susidarys didelės energijos sąnaudos energijai imlioms įmonėms, kartu teks įgyvendinti didelius struktūrinius pokyčius pramonės, transporto ir energetikos sektoriuose, dėl to jie gali patekti į nepalankesnę ekonominę padėtį konkurencingoje pasaulio rinkoje.

Vis dėlto tai įmanoma pasiekti, jeigu ES pagrindinis klimato politikos tikslas bus suderintas su plataus užmojo pramonės strategija, kuria skatinamas konkurencingumas, ir ne mažiau ambicinga energetikos politika, kuria siekiama užtikrinti ilgalaikį energetinį saugumą ir įperkamumą. Nėra jokių abejonių, kad atnaujintoje pramonės strategijoje, kurią, tikimasi, Komisija paskelbs kitų metų pradžioje, turi būti suderinti pagrindiniai energetikos politikos aspektai ir pramonės konkurencingumas.

Taip pat būtini skaitmeniniai sprendimai, kad būtų galima siekti pažangos įgyvendinant žaliojo kurso tikslus. Europai atsiliekant skaitmeninės plėtros ir didelės spartos ryšio srityse, ES būtų labai reikalingas skaitmeninis kursas.

Esame tvirtai įsitikinę, kad Europos įmonės turi mokslinių tyrimų pajėgumų ir technologinių sprendimų, kurie gali padėti, kad mūsų žemynas taptų nepriklausomu lyderiu skaitmeninių technologijų srityje.

Tačiau šioje lygtyje trūksta vieno parametro – investicijų. ES ekonomikos gaivinimo priemonių rinkinys suteiks visapusišką viešąją finansinę paramą, kuri turi būti suderinta su privačiu finansavimu, jeigu norime iš tikrųjų sudaryti tinkamas sąlygas sėkmingam atkūrimui.

Turime suvokti, kad esame lemtingoje kryžkelėje. Nesugebėjimas imtis reikiamų veiksmų dabar turės rimtų ir ilgalaikių pasekmių Europos vaidmeniui formuojant pasaulio ateitį. Nesėkmė šiame fronte nėra išeitis.

Gruodžio 9 d. EESRK Darbdavių grupė surengė internetinį seminarą „Priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas ir skaitmeninimas pasauliniame kontekste“. Rekomendacijos ES sprendimus priimantiems asmenims pateikiamos čia: https://europa.eu/!dN89jx