Podniky z EU jsou připraveny postavit se k souběžné ekologické a digitální transformaci čelem

Stefano Mallia, předseda skupiny Zaměstnavatelé v EHSV

Dosažení klimatické neutrality a vedoucí postavení v digitální oblasti nebudou pro Evropu snadnými úkoly. Transformační program Zelené dohody pro Evropu je jak náročný, tak nutný. Někteří vysoce postavení manažeři ho pokládají za herkulovský úkol, zaměstnavatelé v EU jsou však připraveni přeřadit a urychlit zavádění ekologické a digitální transformace.

Je jasné, že kvůli dekarbonizaci průmyslu budou mít energeticky náročné podniky vysoké náklady na energie a že dekarbonizace současně vyvolá masivní strukturální změnu v odvětvích průmyslu, dopravy a energetiky. Hrozí tak, že na konkurenčním globálním trhu by byly ekonomicky znevýhodněny.

Bylo by však možné jí dosáhnout, pokud bude zastřešující cíl politiky EU v oblasti změny klimatu vyvážen ambiciózní průmyslovou strategií, jež posílí konkurenceschopnost, a stejně ambiciózní energetickou politikou navrženou tak, aby zajistila dlouhodobou energetickou bezpečnost a finanční dostupnost energií. Není pochyb o tom, že aktualizovaná průmyslová strategie, kterou má Komise předložit na začátku příštího roku, musí sladit hlavní proudy politik v oblasti energetiky a konkurenceschopnost průmyslu.

Pro umožnění pokroku při plnění cílů Zelené dohody jsou zároveň nepostradatelná digitální řešení. Jelikož EU zaostává v digitálním rozvoji a vysokorychlostním připojení, potřebuje evropskou „digitální dohodu“.

Jsme pevně přesvědčeni, že evropské podniky disponují výzkumnou kapacitou a technologickými řešeními, jež našemu kontinentu pomohou stát se vedoucí nezávislou silou v digitální oblasti.

V této rovnici je však jedna neznámá, a tou jsou investice. Soubor opatření EU na podporu oživení poskytne komplexní veřejnou finanční podporu, jež musí být sladěna se soukromým financováním, chceme-li mít jistotu, že vytvoříme správné podmínky pro úspěšnou obnovu.

Musíme si uvědomit, že se nacházíme v kritickém bodě. Pokud nyní neučiníme nezbytné kroky, bude to mít hluboký a dlouhodobý dopad na to, jak bude Evropa schopna do budoucna utvářet svět. Neúspěch v této oblasti je nepřípustný.

Skupina Zaměstnavatelé v EHSV dne 9. prosince uspořádala webinář nazvaný Dekarbonizace a digitalizace v kontextu globalizace. Výsledná doporučení určená orgánům EU s rozhodovací pravomocí jsou dostupná na této stránce: https://europa.eu/!dN89jx.