Предприятията от ЕС са готови да предприемат двоен екологичен и цифров преход

От председателя на група „Работодатели“ на ЕИСК Стефано Малия

Постигането на неутралност по отношение на климата и водеща позиция в областта на цифровите технологии няма да бъде лесна задача за Европа. Реформиращата програма на Европейския зелен пакт е както наложителна, така и изискваща усилия. Някои изпълнителни директори я възприемат като херкулесова задача, но работодателите в ЕС са готови да ускорят разгръщането на екологичния и цифровия преход.

Очевидно е, че декарбонизирането на промишлеността ще натовари енергоемките дружества с високи разходи за енергия, като същевременно наложи огромни структурни промени на промишления транспортния и енергийния отрасъл, което рискува да ги постави в икономически неизгодно положение на един конкурентен глобален пазар.

Но това може да бъде постигнато, ако общата цел на ЕС в областта на климата бъде балансирана с амбициозна промишлена стратегия, която да насърчи конкурентоспособността, и със също толкова амбициозна енергийна политика, която да гарантира трайна енергийна сигурност и достъпни цени. Актуализираната промишлена стратегия, която Комисията трябва да представи в началото на следващата година, несъмнено ще трябва да съгласува основните насоки на енергийната политика и промишлената конкурентоспособност.

Същевременно цифровите решения са безусловно необходими, за да се даде тласък на напредъка към постигането на целите на Зеления пакт. Европа изостава в цифровото развитие и високоскоростната свързаност и затова е необходим „Цифров пакт“ за Европа.

Твърдо сме убедени, че европейските дружества разполагат с необходимия научноизследователски капацитет и технологични решения, за да помогнат на нашия континент да се превърне във водещ независим участник в цифровата сфера.

Но в уравнението липсва един параметър и това са инвестициите. Пакетът от мерки на ЕС за възстановяване ще предостави широка публична финансова подкрепа, която трябва да бъде координирана с частно финансиране, ако искаме да гарантираме създаването на подходящите условия за успешно възстановяване.

Трябва да осъзнаем, че се намираме на решаващ кръстопът. Ако не предприемем необходимите действия сега, това ще има дълбоки и дълготрайни последици за ролята на Европа в оформянето на глобалното бъдеще. Неуспехът на този фронт не е опция.

На 9 декември група „Работодатели“ на ЕИСК проведе уебинар на тема „Декарбонизация и цифровизация в контекста на глобализацията“. Тук: https://europa.eu/!dN89jx можете да намерите препоръките към вземащите решения в ЕС, формулирани в заключение на уебинара.